Share this page:

Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter

  • 14 Oct 2018
  • Bruxelles, Belgium

Har du lyst til at arbejde i et internationalt miljø i Bruxelles? Vil du være med til at skabe vækst og udvikling gennem EU-samarbejdet? Copenhagen EU Office søger tre EU-konsulenter til EU-projektudvikling og forskningspolitisk interessevaretagelse.

Vi søger

1. To EU-konsulenter til projektudvikling: Du skal rådgive kommuner, region og private virksomheder i, hvordan de kan få støtte fra EU’s konkurrenceudsatte midler inden for udvikling, innovation og forskning. Stillingen indebærer bl.a. processtyring, skriftlig og mundtlig formidling af projektmuligheder til medlemmerne samt deltagelse i netværksmøder og konferencer i Bruxelles og Danmark.

2. Én EU-konsulent til interessevaretagelse: Du skal arbejde med at fremme universiteter og hospitalers forskningsinteresser over for EU-systemet og særligt i forhold til EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Stillingen indebærer interessevaretagelse over for EU-institutionerne, analyse og formidling af policy samt deltagelse i netværksmøder og konferencer i Bruxelles og Danmark.

Det gælder for begge stillinger, at du arbejder på tværs af medlemskredsen og bidrager til internationalisering gennem formidling af viden fra Bruxelles.

Vi tilbyder

Du vil indgå i et dynamisk team, som har fokus på at bygge bro mellem vores universiteter, kommuner og region i Danmark og EU-institutionerne samt europæiske partnere i Bruxelles. Vi tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone, engagerede kollegaer og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og en stor kontaktflade i Danmark og i Bruxelles.

Om dig

Du skal både arbejde selvstændigt og fungere i teams, du befinder dig godt med en alsidig og afvekslende hverdag, og du har en fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne. Du evner at se og opdyrke muligheder i EU-systemet og begejstre vores medlemmer. Du er nysgerrig og god til at tilegne dig ny viden samt håndtere alt fra konklusionerne på EU-topmøder til afvikling af møder, arrangementer og besøgsprogrammer.

For alle tre stillinger forventer vi, at du har

  • viden om EU-systemet
  • en samfundsvidenskabelig eller humanistisk videregående uddannelse
  • gode samarbejdsevner og er god til at skabe, vedligeholde og anvende relationer på tværs af forskellige aktører
  • en systematisk, analytisk, struktureret og grundig tilgang – også når tiden er knap
  • gode mundtlige og skriftlige præsentations- og kommunikationsevner på dansk og engelsk og overfor varierende målgrupper.
  • fokus på at skabe resultater
For de to typer stillinger lægger vi særligt vægt på
  1. Projektudvikling: Minimum 3 års erfaring med projektrådgivning, projektudvikling og fundraising målrettet EU-programmer inden for regional udvikling, innovation og forskning.
  2. Interessevaretagelse: Viden om EU’s institutioner, beslutningsprocesser og forskningspolitik.
Kendskab til universitetsverdenen er en fordel.

Om os
Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, de 29 kommuner i hovedstadsregionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School i Bruxelles. Vi varetager medlemmernes interesser over for EU-institutionerne og bidrager til, at medlemskredsen får størst muligt udbytte af EU. Vi arbejder tæt sammen med aktører i Greater Copenhagen. Læs mere på cphoffice.eu

Ansættelsesforhold
Din formelle ansættelse vil blive i Region Hovedstaden, og du vil blive udlånt til Copenhagen EU Office med tjenestested i Bruxelles. Du vil referere til EU-kontorets direktør i Bruxelles. Du skal allerede bo i eller flytte til Bruxelles, og du skal være forberedt på nogen rejseaktivitet, primært til Danmark. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes individuelt.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2018. Send din ansøgning med angivelse af, hvilken stilling du søger (1 eller 2 – vi behandler kun ansøgninger med klar angivelse), CV og eksamensbevis til os ved at benytte vores online ansøgningsfunktion. Ansættelse hurtigst muligt.

Spørgsmål og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen så kontakt direktør for Copenhagen EU Office, Birgitte Wederking, på mobil +32 472 27 91 93 eller e-mail: bw@cphoffice.eu. Du søger stillingen elektronisk her (upload din ansøgning, CV og eventuelle bilag).


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software