Share this page:

Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte

 • 24 Sep 2018
 • SDU-SUND, Odense

Har du lyst til at gøre en forskel for forskning, der bidrager til sundhed for alle? Kunne du tænke dig at støtte forskere i at hjemtage finansiering til deres bedste idéer? Så er du måske Syddansk Forskerstøttes nye barselsvikar.

Syddansk Forskerstøtte understøtter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Syddanmark i indsatserne for at skaffe eksterne forskningsmidler fra alle typer af bevillingsgivere; private og offentlige, danske og udenlandske, herunder også EU’s forskningsprogrammer. Syddansk Forskerstøtte hjælper sundhedsvidenskabelige forskere ved at skabe overblik over forskningsfinansiering, informere og uddanne, rådgive, være i dialog med fonde og sponsorer og udvikle systemer, processer og metoder.

Vi er en arbejdsplads kendetegnet ved ambitioner, trivsel, en uformel venlig omgangstone og et godt humør.  

Som ny fuldmægtig i Syddansk Forskerstøtte kommer størstedelen af dit arbejde til at handle om eksterne forskningsmidler. 

Opgaverne er:

 • At sikre at Syddansk Forskerstøttes kommunikationsindsats på web og sociale medier understøtter forskernes arbejde
 • At deltage i rådgivning af forskere ifm. fondsansøgning, herunder især rådgivning om projektøkonomi og -planlægning 
 • At understøtte forskernes anvendelse af internationale fondsdatabaser 
 • At deltage i, præsentere på, og organisere informationsmøder, workshops, og kurser
 • Ad hoc-analyser af Fakultetets ansøgningsaktiviteter mhp. rådgivning af forskere og fakultetets ledelse 

I dagligdagen vil du have et tæt samarbejde med fakultetets forskere og ledelse, ansøgere, institutter, kolleger på hele SDU og ikke mindst Region Syddanmarks sygehuse.

Vi søger en kollega som:

 • Har en relevant uddannelse på kandidatniveau, ex. kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand. negot.  eller tilsvarende
 • Forstår projektplanlægning, herunder organisering og økonomi
 • Er en dygtig bruger af IT, herunder administrative systemer, web og SOME
 • Kan kommunikere klart på skrift og i tale i forskellige kanaler
 • Kan analysere og formidle indhold i fakultetets ansøgningspraksis
 • Har særdeles gode engelskkundskaber og en veludviklet kulturforståelse

Hvis du desuden er åben, samvittighedsfuld, god til at samarbejde og motiveres af at hjælpe sundhedsvidenskabelige forskere med at nå deres mål, har du gode personlige forudsætninger for at trives i stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af Syddansk Forskerstøtte, Helen Korsgaard, tlf. nr. 6550 3070 eller på e-mail hkorsgaard@health.sdu.dk, eller til Sekretariatschef Merete Munk, tlf.nr. 6011 2629 eller på e-mail: mmunk@health.sdu.dk

Ansættelse sker som AC-fuldmægtig i tidsbegrænset stilling på 12 måneder efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Tiltrædelse 1. november 2018 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist 24. september 2018.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online"...

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software