Share this page:

National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator

  • 17 Sep 2018
  • DTU, Kgs. Lyngby

National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator til centerets administration.

Administrativ tovholder på forskningsprojekte

Din opgave vil være at yde kvalificeret administrativ support til centeret i samarbejde med andre enheder på DTU og centralt, f.eks. DTU’s økonomiafdeling og Afdeling for Jura og Kontrakter. Supporten består bl.a. i at sætte sig ind i retningslinjerne for opslag fra bevillingsgivere, med særligt fokus på økonomiske og administrative rammer for projekterne. Desuden vil du yde assistance i forhold til hjemtagne forskningsprojekter, hvor du som administrativ projektleder f.eks. vil skulle stå for afholdelse af faglige workshops m.m. Da mange af vores forskningsprojekter er komplekse, er der tale om en stilling, som kræver stort overblik og aktiv opfølgning på mange projekter samtidig. Derudover vil du være med til at bistå med struktureringen af de juridiske kontrakter på supercomputerens (Computerome) brugere og faktureringen af forbruget. Stillingen har et meget bredt spænd af opgaver, hvor der stilles krav til faglig fleksibilitet, og hvor evnen til at kunne håndtere mange forskellige typer af opgaver i et tæt samarbejde med forskere og eksterne samarbejdspartnere er et must.

De primære opgaver er følgende:   

  • Administrativ og økonomisk opfølgning på bevilligede projekter
  • Tovholder på møder, seminarer og videnskabelige workshops relateret til projekterne
  • Administrative opgaver i forbindelse med tidsregistrering, indkøb og ansættelser, der vedrører projektmidler
  • Koordinere samarbejdet med DTU’s centrale afdelinger for jura, økonomi, fundingsupport og grant advisory
  • Bidrag til systematisering og forbedring af kontrakter og faktureringer på Computerome
  • Journalisering og statistik over sendte ansøgninger og bevillinger
  • Indsamling af data til ledelsesinformation primært omkring projekter
  • Bidrag til systematisering og forbedring af ansøgningsprocessen på centeret

Profil og erfaring 

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende relevant erfaring. Du har erfaring med administrativ projektledelse og koordinerende arbejde i relation til forskningsprojekter og deres mange aspekter, ligesom du har økonomisk indsigt. Det er yderligere et plus, hvis du har erfaring med eller kendskab til forskningsadministration på universitetsniveau, samt danske og udenlandske bevillingsgivere.  

Det er afgørende at dine formidlingsevner er i top og at du formulerer dig ubesværet på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt, da formidling er et centralt aspekt. Du vil komme til at arbejde meget med forskellige administrative systemer, hvorfor vi forventer, at du behersker gængse IT-værktøjer, herunder regneark på et højt niveau. Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt, og vi forventer, at du er serviceminded og god til at samarbejde og kommunikere med dine interessenter. 

Der er tale om en meget selvstændig stilling, så det er vigtigt, at du selv kan tilrettelægge og prioritere dine opgaver, samt være opsøgende i forhold til informationer og muligheder. Du skal være god til at strukturere og du kan se udfordringen i at holde styr på komplicerede og forskelligartede retningslinjer, mens du bevarer det store overblik. 

Du er er fleksibel og yder støtte med øje for den enkelte forskers behov, og ikke mindst brænder du for dine opgaver. Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt, og vi forventer, at du er serviceminded, god til at samarbejde og god til at kommunikere med personer på forskellige niveauer.

Hvad tilbyder vi dig

På DTU bliver du en del af en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Du kommer ind i en organisation, der har til formål at udvikle viden på internationalt niveau. Du kan se frem til at få en udfordrende og udviklende arbejdsplads med høj faglighed. Vi sørger selvfølgelig for, at du samtidig får den nødvendige sparring og kompetenceudvikling.

DTU er en arbejdsplads med blandt andet flekstid og gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling. Du vil blive del af et spændende forskningsmiljø, hvor du i vidt omfang får mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag. 

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Du ansættes som fuldmægtig. Stillingen ønskes snarest muligt.

Ansøgning og kontakt 

Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 17. september 2018. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV, og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Myhanh Nguyen, myng@dtu.dk.    

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om National Life Science Supercomputing Center 

National Life Science Supercomputing Center hjælper forskere med at finde svar i store og komplekse datamængder. HPC kan anvendes inden for alle forskningsområder, men supercomputeren på DTU Risø kaldet "Computerome" er specielt designet til anvendelse af forskere på LifeScience-området. Forskning på dette område stiller særlige krav til beskyttelse af data såvel som til ønsket om høj overførselshastighed mellem storage og beregningsdel, og til omfanget af fysisk lager tæt på beregningselementerne. 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software