Share this page:

Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU

 • 01 May 2018
 • Odense

Det Humanistiske Fakultet ved Syddansk Universitet søger en dygtig fundraiser til tiltrædelse hurtigst muligt. Fundraiseren skal hovedsageligt arbejde med at facilitere humanistiske forskeres arbejde med at søge eksterne midler. Du skal altså være god til at opsøge muligheder for ekstern finansiering til eksisterende og nye forskningsprojekter på fakultetet.

Du vil arbejde som "pre-award"-rådgiver og således primært beskæftige dig med opdyrkende og kvalitetsløftende tiltag op til indsendelse af ansøgninger. Arbejdet er udfordrende og mangesidigt, med samarbejde med forskere på højt internationalt niveau, selvstændige arbejdsopgaver og mulighed for at påvirke disse. Du vil komme til at arbejde side om side med dygtige forskere og engagerede kollegaer i et miljø, hvor faglig udvikling og social trivsel er vægtet højt.

I bedømmelsen af kvalifikationer lægger vi særlig vægt på, at du:

 • er resultatorienteret og arbejder selvstændigt og struktureret
 • er opsøgende og samarbejdende af natur
 • er serviceorienteret og fleksibel
 • har erfaring med udarbejdelse af budgetter og flair for tal
 • har kendskab til finansieringsmulighederne for forskningsinstitutioner
 • har erfaring med at formulere og kvalificere projektidéer og ansøgninger
 • har forståelse for præmisserne for videnskabeligt arbejde inden for humaniora
 • kan bidrage til kompetenceudvikling af forskere via kurser og workshops omkring fundraising
 • kan agere som strategisk sparringspartner for ledelse, kollegaer og forskere, herunder udarbejdelse af analyse og rapporter
 • kan understøtte processer i et internationalt miljø

Vi forventer, at du mestrer størstedelen af ovennævnte, omend ikke nødvendigvis det hele. Vi forestiller os, at du har mindst et par års erfaring og f.eks. har virket som fundraiser, faglig formidler, journalist med akademisk baggrund, projektleder eller som forsker med succes inden for ekstern finansiering.

Vi ser endvidere gerne, at du har en relevant kandidat- eller ph.d.-grad, og det er afgørende, at du taler og skriver dansk og engelsk på et højt niveau.

Tjenestestedet bliver Campus Odense, men der kan forekomme aktiviteter på alle SDUs campi. Hertil må nogen inden- og udenlandsk rejseaktivitet påregnes.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos daglig leder Rune Nørgaard Jørgensen, tlf. 6550 2591.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV, herunder oplysninger om tidligere erfaring
 • Eksamensbeviser

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her...

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software