Share this page:

AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet

 • 22 Apr 2018
 • Aarhus

Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet søger en AC-fuldmægtig pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter.

Forskningsstøtteenheden hjælper forskere på Aarhus Universitet med at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter, som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Vi servicerer også forskerne på Aarhus Universitetshospital.

Vores nye AC-fuldmægtig vil fortrinsvis betjene fagområderne ARTS og BSS og vil blive en del af vores ARTS/BSS-team, der omfatter yderligere fire medarbejdere.

En af teamets opgaver er at betjene Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), der ligger i Emdrup og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, der ligger i Herning.

Dine arbejdsopgaver

 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
 • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at ansøgningen i både form og indhold opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
 • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i nationale og internationale fondsansøgninger, herunder bl.a. EU’s Horizon 2020-program
 • Udarbejdelse og gennemgang af budgetter i bevillingsansøgninger
 • Opsamling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
 • Formidling af finansieringsmuligheder
 • Afvikling af kurser og formidling af relevant viden via oplæg og internettet
 • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
 • Deltagelse i faglig videreudvikling af enheden – med afsæt i universitetets strategi.

I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede:

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning – og også gerne andre fagområder
 • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
 • Særdeles gode formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • Interesse for både dansk og europæisk uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik
 • Interesse for og praktisk erfaring med udarbejdelsen af projektansøgninger - også gerne internationalt, herunder ikke mindst til EU
 • Evne til at arbejde proaktivt og selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst service- og samarbejdsorienteret
 • Fleksibilitet, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende og selvstændigt job
 • En bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • En uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt 28 medarbejdere
 • En fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Arbejdsstedet er Aarhus Universitet, Forskningsstøtteenheden, Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger

Se mere på http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/ .

Yderligere oplysninger fås hos leder af Forskningsstøtteenheden Pernille von Lillienskjold, 2556 3554 eller pvl@au.dk.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 17.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.04.2018

Søg stilling online her...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software