Share this page:

EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet

  • 28 Feb 2018
  • Brussels, Belgium

Lunds Universitet søger en EU Policy Officer med stationering i Bruxelles. Opslaget nedenunder er på svensk, med krav om, at ansøger skal kunne tale og skrive svensk, men vi er meget interesseret af dygtige danske og norske ansøgere også. Hvis de øvrige kvalifikationer er de rigtige, vil vi se bort fra kravet om svensk.

Send gerne dette opslag videre til alle der kunne være interesseret!

Link til opslag og link til ansøgning finder du her...

EU Policy Officer

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Rektorerna inom Lärosäten Syd har beslutat att etablera ett gemensamt EU-kontor i Bryssel som kompletterar det stöd som finns på respektive lärosäte. Lärosäten Syd är en samarbetsplattform mellan lärosäten i Skåne, Halland och Blekinge: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Malmö Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Samarbetet syftar bland annat till att ge ökad nationell och internationell konkurrenskraft samt ökat inflytande och genomslagskraft gentemot regering, myndigheter och finansiärer. EU är en viktig arena också för detta samarbete med fokus på forskningsfinansiering, samverkan och innovation.

Tjänsten är placerad på Nordic House i Bryssel där du har kontor i samma lokal som Skåne EU Office. Du rapporterar regelbundet till Lärosäten Syd via en arbetsgrupp samt till Sektionen för Forskning, samverkan och innovation (FSI) vid Lunds universitet. Resor till de lärosäten som ingår i Lärosäten Syd förekommer regelbundet. Du har din anställning vid FSI vid Lunds universitet. FSI har ett övergripande ansvar för att stödja lärare, forskare och ledning på olika nivåer i frågor som rör forskningsfinansiering, nyttiggörande av forskningsresultat, kommersiellt eller på annat sätt, filantropi, studentinnovation och samverkan med det omgivande samhället.


Arbetsuppgifter

Som EU Policy Officer blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att dels bevaka, informera och påverka aktörer och institutioner inom EU till gagn för Lärosäten Syd, dels att ge stöd till ledning, forskningsstödsfunktioner och forskare på lärosätena i deras kontakter och arbete inom EU. Det övergripande målet är att öka Lärosäten Syds forskningsfinansiering via i första hand EU:s ramprogram för forskning och innovation. Din roll ska även bidra till att lärosätena ökar sin möjlighet att påverka policyprocesser på plats genom direkta kontakter, synliggör forskning och forskare genom att delta i olika sammanhang och att arrangera aktiviteter samt bidra till ökat forskningssamarbete inom Lärosäten Syd. I uppdraget ingår att kontinuerligt samarbeta med motsvarande funktioner på de lärosäten som ingår i Lärosäten Syd.

I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla samarbete med olika samarbetspartners i Bryssel såsom Skåne European Office, Copenhagen EU Office, Småland Blekinge Halland South Sweden samt andra svenska och internationella aktörer och nätverk.

Arbetet präglas av täta kontakter med aktörer inom EU, lärosäten, forskare, forskargrupper, institutioner och forskningsfinansiärer och sker i samarbete med lärosätenas forskningsstöd.


Kvalifikationer

Du har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen samt erfarenhet av arbete med forskning och forskningsfrågor. Doktorsexamen är meriterande för anställningen.

Vidare har du erfarenhet från arbete med EU-frågor och från universitets- och högskolevärlden eller annan för arbetet relevant arbetsgivare. Du har god kunskap om EU:s ramprogram för forskning och innovation samt erfarenhet av arbete med forskning, samverkan och innovation på en europeisk nivå. Ett brett europeiskt nätverk är en förutsättning för tjänsten.

Vi söker dig som är proaktiv, dynamisk och duktig på att skapa relationer parallellt med att du är analytisk, ansvarsfull och har förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög. Du trivs med att arbeta serviceorienterat. Eftersom arbetet omfattar täta kontakter med en mängd olika typer av intressenter samt forskare och forskargrupper krävs mycket god kommunikativ förmåga. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

En första intervju beräknas ske 12-16 mars.

Tillträde snarast.

Anställningen är 2 år.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 

Välkommen med din ansökan! 

Kontakt

Jesper Falkheimer, +46727282214

Michael de Rooy, +46462221279

Facklig företrädare

OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62

SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64

SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66

Publicerat 2018-01-30

Sista ansökningsdag 2018-02-28


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software