Share this page:

Medarbejder til forskerstøtte

 • 11 Feb 2018
 • 12:00
 • IT-Universitetet i København

Research Support (RS) søger en medarbejder til Pre-Award-opgaver

Forskningen i og omkring IT er i en rivende udvikling og behovet for ekstern finansiering af denne forskning hos universiteterne er stigende.

Forskningen på IT-Universitet i København (ITU) er organiseret i tre institutter. Den forskningsmæssige del af institutternes arbejde understøttes af Research Support (RS), som søger en medarbejder til Pre-Award-opgaver.

Brænder du for at yde kvalificeret Pre-Award-støtte til forskere, der søger forskningsbevillinger, og ønsker du at være med til at udvikle forskningsstøtten på ITU - så er du måske vores nye kollega?

Med reference til teamlederen for Research Support og i samarbejde med dygtige kolleger får du til opgave at støtte ITUs forskere med administrativ hjælp til ansøgninger til danske og EU-bevillingsgivere. Vores ansøgninger spreder sig over en bred vifte i det danske offentlige og private fondslandskab og i Horizon 2020. Vi søger både individuelle, partner- og koordinatorprojekter og er allerede godt i gang med at tiltrække bevillinger.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for individuelle forskere og for forskergrupper
 • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at ansøgningen i både form og indhold opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
 • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i nationale og internationale fondsansøgninger, herunder bl.a. EUs H2020-program
 • Udarbejdelse og gennemgang af budget
 • Opsamling af viden om finansieringsmuligheder, samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
 • Formidling af finansieringsmuligheder
 • Afholdelse af kurser og formidling af relevant viden via oplæg og internettet
 • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
 • Deltagelse i faglig videreudvikling af Research Support.
 • Rådgive og løse ad hoc opgaver i forbindelse med ansøgninger
 • Deltage aktivt i den interne videndeling og udvikling af ITUs fundingproces.

Dine kvalifikationer:

 • Relevant akademisk uddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere og deres ansøgningsmuligheder
 • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
 • Særdeles gode formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • Interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
 • Interesse for og praktisk erfaring med projektansøgning også gerne internationalt, herunder ikke mindst EU
 • Evne til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst service- og samarbejdsorienteret
 • Fleksibilitet, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.

Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation i konstant forandring. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at håndtere flere opgaver samtidig med at du opererer med mange deadlines.

Vi tager for givet, at IT er et dagligt arbejdsredskab for dig og at du er vant til at arbejde i Excel og de mest gængse elektroniske ansøgningsportaler.

Hvem er vi:

Research Support består af 10 medarbejdere, 1 studentermedhjælper og en teamleder. Teamet har blandt andet ansvar for ITUs fundingproces fra tidlig ide til endelig indsendelse og for den samlede administration af ITU forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.

Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollegasparring.

Research Support refererer direkte til ITUs prorektor.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsen er 37 timer om ugen.

ITU tilbyder gode muligheder for videreuddannelse og personlig udvikling.

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte teamleder, Henrik Engell-Hedager på tlf.: 7218 5032 eller e-mail: enge@itu.dk.

Ansøgningsprocedure:

Stillingen kan kun søges igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen ’Søg stilling’ nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside www.itu.dk/stillinger.

Ansøgningsfristen er søndag den 11. februar 2018 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 8.

ITU benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb.

ITU ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset personlig baggrund.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software