Share this page:

Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration

 • 31 Jan 2018
 • Københavns Universitet

Retsmedicinsk Institut søger en proaktiv, imødekommende og projektorienteret kollega, der skal støtte arbejdet med at udvikle instituttets forskningsstrategi. Dette omfatter bl.a. tiltag til etablering af et nationalt retsmedicinsk videnscenter. Strategien og videnscentret skal binde et mangfoldigt institut sammen: vi er mere end 200 kollegaer med vidt forskellig baggrund, uddannelse og opgaver, fordelt på tre afdelinger og en administration. Du vil referere til institutlederen og i øvrigt arbejde tæt sammen med instituttets ledelse, forskere og administration, samt med administrative medarbejdere på fakultetet.

Konkret erfaring fra en forskningsinstitution med fundraising, projektadministration og ledelses- og forskningsunderstøttende arbejde vil være en fordel, men det vigtigste er, at du brænder for området.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå af:

 • Identifikation af finansieringsmuligheder og understøttelse af ansøgninger om eksterne forskningsmidler, herunder af projekter med innovativ tilgang
 • Kommunikation med forskere, stakeholders og administrative kontakter
 • Sekretariatsfunktion for instituttets forskningsstrategiske arbejde, herunder udarbejdelse af notater, rapporter, udvikling og udarbejdelse af ledelsesinformation mm.
 • Projektledelse og opfølgning på eksterne bevillinger
 • Planlægning og eksekvering af summer schools, ph.d.-internater, seminarer, workshops og kongresser

Vi forventer

At du har lyst til udvikling og koordinering af tværvidenskabelige og internationale initiativer, og at du har en relevant akademisk uddannelse, meget gerne med sundhedsvidenskabeligt/ naturvidenskabeligt fokus. Det er desuden et krav, at du har forståelse for både tal og mennesker i en kompleks organisation.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er initiativrig, opsøgende og kan arbejde selvstændigt, struktureret og systematisk
 • Har stærke analytiske kompetencer og kan skabe overblik over og analysere store data- og informationsmængder
 • Formår at varetage både projektrelateret arbejde, projektadministration og daglige ad hoc opgaver
 • Har sans for kommunikation med forskellige samarbejdspartnere og har gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
 • Har gode samarbejdsevner og en god forståelse for at etablere gode sociale relationer til kolleger og samarbejdspartnere, interne såvel som eksterne
 • Er øvet IT-bruger

Vi tilbyder

 • Et attraktivt, udviklende og alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne
 • Kolleger, som vægter faglig sparring og samarbejde højt
 • Mulighed for selv at sætte præg på dine arbejdsopgaver
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

Vi er engagerede kolleger, der lægger vægt på dynamik, imødekommenhed, faglighed og kvalitet i arbejdet. Vi er desuden en fleksibel arbejdsplads, der prioriterer kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Der er muligheder for fleksibilitet omkring arbejdstid (flextid). Vi kan også tilbyde central beliggenhed, motionsklub og en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone.

Løn- og ansættelsesforhold

Du ansættes som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af erfaring og kompetencer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og tidsbegrænset for en periode af 2 år.

Stillingen er til besættelse fra 1. april 2018 eller snarest derefter.

Ansøgning

Send ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og dokumentation for tidligere ansættelser elektronisk via jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget), så den er os i hænde senest onsdag den 31. januar 2018.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 6/7.

Du skal tage en nyudstedt straffeattest med, hvis du bliver indbudt til ansættelsessamtale. Straffeattest kan bestilles via borger.dk.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen hos institutleder Niels Lynnerup, telefon 28757239

Se mere om Retsmedicinsk Institut på: www.retsmedicin.ku.dk

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software