Share this page:

Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF

 • 15 Feb 2018
 • SDU, Odense & Kolding

Ved Kompetenceenheden for Forskningsstøtte er en stilling som AC fuldmægtig (barselsvikariat) ledig til besættelse snarest muligt.

Der er tale om en ansættelse med helt særlige opgaver i at facilitere samfundsvidenskabelige forskeres arbejde med at søge eksterne midler. Kompetenceenhed for Forskningsstøtte er de samfundsvidenskabelige institutters serviceenhed og bistår forskerne i alle projektets faser fra udarbejdelse af ansøgning og budget, til drift og endelig afrapportering.

Den person, vi søger, skal kunne opsøge muligheder for ekstern finansiering til eksisterende og nye forskningsprojekter på fakultetet. Personen skal i samarbejde med forskere forberede ansøgninger, lave opfølgning på projekter med ekstern finansiering og samarbejde med forskere om at sikre gennemførelsen af projekter. Personen skal være detaljeorienteret og analytisk og kunne lide at give tingene den sidste finpudsning inden afsendelse.

Vi forventer, at du har:

 • Erfaring med projektledelse og samarbejdsprojekter
 • Kendskab til ekstern finansiering herunder nationale og internationale fonde
 • Skarp journalistisk pen
 • Flair for tal og afrapportering
 • Meget gerne kendskab til begrebet Societal Impact

I bedømmelsen af kvalifikationer lægger vi vægt på:

 • Evne til at arbejde selvstændigt, analytisk og struktureret
 • At du har flair for videnskabeligt arbejde, herunder systematisk og grundig arbejdsmetode/tankegang
 • At du har gode skriftlige og sproglige færdigheder (dansk og engelsk)
 • At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund (kandidateksamen eller tilsvarende niveau)

Vi kan til gengæld tilbyde en udfordrende stilling med samarbejde med forskere på højt internationalt niveau, selvstændige arbejdsopgaver, mulighed for at påvirke disse samt et godt socialt arbejdsmiljø.

Tjenestestedet vil være Odense, men du skal være villig til at have arbejdssted ved Syddansk Universitet i Kolding minimum et par dage i måneden. Der vil forekomme rejseaktivitet.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Leder af Forskningsstøtte Anja Sinding Morgen, tlf. 20336631, e-mail: asm@sam.sdu.dk.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i ulåst Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Søg stillingen online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software