Share this page:

Forskningsadministrator til EU-projekter, KU

 • 10 Jan 2018
 • Københavns Universitet, København

Forskningen på Københavns Universitet bidrager til at løse samfundets store udfordringer. Hvis du kunne tænke dig at støtte forskerne i dette arbejde, så har vi måske jobbet til dig. Kontoret for Forskningsservice under afdelingen Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger en forskningsadministrator/EU-konsulent, der sammen med kontorets erfarne medarbejdere, vil stå for den administrative support til forskere, der har modtaget bevillinger fra EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. 

Københavns Universitet har på nuværende tidspunkt ca. 400 igangværende rammeprogramsprojekter (FP7 og Horizon 2020), hvoraf de 28 er koordinatorprojekter, som administreres af Kontoret for Forskningsservice.  

Kontoret for Forskningsservice består blandt andet af et pre-awardteam (som hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger), et jurateam og et post-awardteam. Du vil blive en del af vores post-awardteam. Her vil du, i tæt samarbejde med dine fire nærmeste kollegaer, yde administrativ support til driften af universitetets koordinatorprojekter. Supporten ydes til universitetets topforskere og de internationale projektpartnere. 

Dine arbejdsopgaver: 

Du vil få ansvaret for administrationen af 4-5 Horizon 2020 koordinatorprojekter. Dine kerneopgaver i den forbindelse vil være: 

 • kontraktforhandling  
 • løbende og tæt dialog med den koordinerende forsker, internationale og danske partnere samt EU-Kommissionens projektenheder 
 • finansielle afrapporteringer 
 • tolkning af EU’s retningslinjer for bevillinger 
 • mundtlige oplæg på projektkonsortiemøder 

 

Ud over kerneopgaverne arbejder post-awardteamet bl.a. med:  

 • rådgivning af universitetets forskere og administrative medarbejdere omkring EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation (bl.a. ved at afholde kurser) 
 • netværksopbygning med administrative støttefunktioner på tværs af universitetet, herunder især regnskabssektionen 
 • netværk med kolleger i Danmark og Europa 
 • videndeling om nyheder, tendenser og udfordringer inden for rammeprogrammerne 

 

Vi forestiller os, at du har: 

 • en akademisk uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau 
 • praktisk erfaring med EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation 
 • praktisk erfaring med projekt- og økonomistyring  
 • regnskabsforståelse (det vil være et ekstra plus, hvis du har indsigt i KU’s regnskabssystemer) 
 • gode it-kundskaber, herunder Office-pakken (især Excel) 
 • god mundtlig og skriftlig formidlingsevne, herunder engelsk på forhandlingsniveau 
 • gode interkulturelle kompetencer og samarbejdsevner 

 

Vi tilbyder: 

 • et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent team 
 • bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter 
 • masser af udviklingsmuligheder og mulighed for at sætte dit personlige præg på opgaveløsningen  
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv 

Vi lægger vægt på personlige egenskaber som analytisk sans, grundighed, selvstændighed, engagement samt godt humør. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Du ansættes som fuldmægtig. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Du kan forvente gennemsnitligt 7-10 rejsedage om året.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 

Yderligere oplysninger:

kan fås ved henvendelse til sektionsleder Poul Schjørring (35 32 00 34 / poul.schjorring@adm.ku.dk) eller områdekoordinator for post-award Karin Norris (35 32 63 45 / karin.norris@adm.ku.dk

Læs mere om Kontoret for Forskningsservice på Københavns Universitet. 

 

Ansøgningsfrist d. 10. januar 2018 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Du finder opslaget på http://jobportal.ku.dk/ . Ansøgningen bilagt CV samt dokumentation for uddannelse skal uploades under Fællesadministrationen (tryk på linket "Send ansøgning"...). Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software