Share this page:

Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 • 24 Nov 2017
 • Frederiksberg Hospital, København

Jobbet:

Vi søger en akademisk medarbejder med stort engagement og personligt drive til at blive del af et stort nyfusioneret regionalt forskningscenter. 

Afdeling for Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed fusionerer 1. januar 2018 og danner Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse under Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden. I den forbindelse søger vi en medarbejder til at varetage en række vigtige forskningsstøtteopgaver i vores administration. 

Vi tilbyder: 

En spændende stilling i et dynamisk forskningsmiljø, hvor alle brænder for deres arbejde. Her skal du i tæt samarbejde med centerets forskere og administrative personale være ansvarlig for: 

Pre-award opgaver: 

 • At støtte den forskningsmæssige del af ansøgningsproceduren ved sikring af opdyrkende og kvalitetsløftende tiltag op til indsendelse af ansøgninger. Du hjælper fx med den akademiske skrivning af ansøgninger, herunder skrive udkast, sikre at ansøgninger opfylder de formelle krav til opbygning og indhold, derunder for eksempel at sikre at tidsscenariet og økonomien er realistisk.
 • At erhverve dig nyeste viden om bevillingernes vilkår ved at opsøge informationerne fra bevillingsgivere, og være up-to-date med, hvilke relevante bevillinger for centerets forskere, der kan søges hvor og hvornår og løbende informere om dette.
 • At være vidensbank for vores forskere, så de får den nødvendige støtte ved usikkerheder og tvivlsspørgsmål, endvidere være ansvarlig tovholder på forskernes fællesmøde om kommende forskningsansøgninger.
 • At ajourføre oversigt over hvilke bevillinger afdelingen har søgt, og resultatet af vores ansøgninger. Tage imod ansøgninger og gennemgådem på fællesmøder mere specifikt.
 • Være tovholder for udarbejdelse af budgetter til ansøgninger el. kontrollere de udarbejdede budgetter, herunder sikre en beskrivelse af, hvad budgetmidler er søgt til.

Post-award opgaver: 

 • Assistere med indhentning af bevillinger og oprettelse af konti mv. samt støtte økonomifunktionen med afraporteringer.
 • Være tovholder på videnskabelige publikationer mv. herunder løbende registrering i PURE.
 • Ansvarlig sammen med ledelsen for udarbejdelse af forskningsstatistikker og andre forekommende indrapporteringer.

Disseminering: 

 • Disseminering af afdelingens forskning i faglige og ikke-faglige kredse, f.eks. pressemeddelelser, opsøge formidlingskanaler, repræsentere og/eller præsentere Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved givne lejligheder i samarbejde med ledelsen.
 • Udarbejde årsberetninger i samarbejde med ledelsen.
 • Være ansvarlig for opdatering af indholdet og formidling på centers intranet/internet med støtte fra webredaktørerne.
 • Andre forskningsadministrative ad hoc opgaver.

Stillingen er rådgivende og indebærer stor personalekontakt. Du vil referere til den administrative leder. 

I lyset af at centerets administration primært tjener forskningsaktiviteterne, som undergår en dynamisk, ofte uforudset udvikling, forventes en fleksibel indstilling til arbejdsopgaverne, og at du kan overholde vigtige deadlines, selvom uventede opgaver dukker op. 

Din profil: 

Du har en akademisk baggrund eller anden relevant uddannelse med solid erfaring med forskningsadministrative opgaver. Du kan evt. selv være forsker, men med absolut hang til netop den administrative del af forskningen. 

Du har min. 3-5 års erhvervserfaring og gerne erfaring med forskningsadministration eller hospitalsadministration.   

Du er systematisk, omhyggelig og har stor datadisciplin. 

Du påtager dig et væsentlig selvstændigt ansvar, men samtidig er samarbejde og vidensdeling en naturlig måde for dig at arbejde på. 

Du evner at have overblik over mange samtidige sagsforløb og foretage løbende smidige opdateringer. 

Du har gode kommunikative evner på såvel dansk som engelsk. 

Du er imødekommende og venlig af natur. 

Ansættelsesvilkår: 

Stillingen er ledig til besættelse den 1. januar 2018. Har du mulighed for at tiltræde tidligere, ser vi gerne det. 

Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt. 

Vi har flextid. 

Løn og ansættelsesforhold følger overenskomst for akademikere indgået mellem AC og Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller relevant forhandlingsberettiget organisation. 

Ansøgningsprocedure: 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrator og personaleansvarlig Kate Livemore på telf. 3816 3011 el. email kate.livemore@regionh.dk 

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet reference efter aftale med ansøger, inden endelig beslutning om ansættelse. 

Ansøgningsfrist den 24. november 2017. kl. 12. 

Ansøgning med cv og bilagt eksamensbevis sendes via dette link...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software