Share this page:

Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”

 • 01 Dec 2017
 • København

Niels Bohr og hans samtidige talte på Institutet på Blegdamsvej om Gedanken-experimente: måske ville man en dag kunne eksperimentere med mikroskopiske kvantemekaniske objekter. I dag er dette hverdag i vores laboratorier samme sted, og vi forsker i at udvikle fundamental ny kvanteteknologi. Vil du være en del af dette eventyr?  

Det nyligt etablerede ”Center for Hybrid Quantum Network (Hy-Q)” søger en erfaren og selvstændig centerkoordinator pr 1 januar 2018 til at lede den administrative del af centeret. Stillingen refererer til centerleder professor Peter Lodahl og opgaverne tilrettelægges i samarbejde med sektionens ad-ministrative koordinator.  

Som administrativ centerleder bliver du ansvarlig for at varetage følgende opgaver:  

 • Økonomistyring af Hy-Q og andre bevillinger i samarbejde med sektionens projektøkonom og centerets ansatte.  
 • Arrangere aktiviteter (fx årligt retreat) for centerets ansatte og videnskabelige konferencer.
 • Bistand i forbindelse med indkøb og etablering af forskningsudstyr.  
 • Bistand i forbindelse med jobopslag og ansættelser.  
 • Rapporteringsopgaver til Danmarks Grundforskningsfond og andre bevillingsgivere.  
 • Etablering og redigering af hjemmeside for Hy-Q og andre outreach initiativer.  

 Et udvalg af følgende opgaver kan indgå afhængig af medarbejderens baggrund og ønsker:  

 • Bidrag til centerets forskningsprojekter.
 • Formidling af centerets forskning.
 • Bidrag til fund-raising, fx gennem EU projekter og evt lede og koor-dinere disse.
 • Undervisning indenfor centerets område.

 Den ideelle medarbejder:  

• Arbejder selvstændigt og struktureret med inddragelse af relevante kollegaer fra centeret og instituttet.  

• Er flydende på dansk og engelsk.  

• Kan prioritere de vigtigste opgaver, når der er flere opgaver end ressourcer.  

• Kan styre budgetter.  

• Er velformuleret skriftligt både på dansk og engelsk og kan kommunikere med både forskere og administratorer.  

• Har situationsfornemmelse og forståelse for forskningsverdenen og er god til at agere i denne.  

• Har en faglig forståelse og interesse i centerets arbejde uden nød-vendigvis at være uddannet indenfor området.  

• Har erfaring med fund-raising af forskningsmidler.  

Din profil som koordinator  

Du har en relevant videregående uddannelse. Du arbejder struktureret og selvstændigt, og er udadvendt, løsningsorienteret, initiativrig, og god til at samarbejde. Du har gennemslagskraft, bevarer overblikket, tager ansvar og følger dine opgaver til dørs. Du kan både se helikopterperspektivet og dykke i sagens detaljer.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Du fastansættes som AC-fuldmægtig med rådighedstillæg efter overens-komst for Akademikere i staten, hvor grundlønnen er fra 21.318 kr. til 30.194 kr. afhængigt af anciennitet plus 17,1 % pension. Hertil kommer et rådighedstillæg mellem 3.188 kr. og 4.952 kr. afhængigt af anciennitet plus 9 % pension. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg.  

Vi tilbyder dig  

• Et spændende og udfordrende miljø med banebrydende forskning – og du bidrager til det!  

• Et meget selvstændigt job, hvor du får ansvar for egne opgaver og mu-lighed for at præge udviklingen af Hy-Q.  

• En arbejdsplads i konstant udvikling med mange personlige udviklings-muligheder.  

Hvem er vi  

Hy-Q er et ”Center of Excellence” etableret af Danmarks Grundforskning-fond. Centeret består af ca. 50 forskere og studerende, der arbejder eksperimentelt og teoretisk med kvanteoptik. For yderligere information, se www.quantum-photonics.dk.  

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte professor Pe-ter Lodahl, tlf 20565303, e-mail: lodahl@nbi.ku.dk

Det bemærkes at ansøgere med en relevant forskningsprofil også er velkomne til at tage kontakt, da andre ansættelsesvilkår kan komme på tale.

Ansøgning  

Send ansøgning bilagt cv samt relevant dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest fredag den 1. december 2017. Skriv i din ansøgning, om du søger stillingen som sektionssekretær eller som administrativ koordinator.  

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset per-sonlig baggrund til at søge stillingen.  

SØG STILLINGEN...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software