Share this page:

Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital

 • 03 Dec 2017
 • Aalborg
Vi har susende travlt og søger en erfaren kollega, der har lyst til at blive en del af Fundraising og Projektadministration (FUPA) på Aalborg Universitetshospital. Stillingen er tidsubegrænset.
 
Du bliver en del af et lille team, der arbejder meget selvstændigt i forhold til at rådgive og sparre med forskere fra alle personalegrupper. Vi understøtter i hele processen med at søge eksterne midler og derefter drive projektet. På udvalgte projekter varetager vi således alle administrative arbejdsopgaver fra den første henvendelse fra forskeren til den sidste afrapportering og godkendelse.

Arbejdsopgaverne omfatter f.eks.:
 • Identificering af relevante fonde til alle type forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab
 • Sparring i forhold til ansøgningsstrategi både individuelt og på gruppe/afdelingsniveau
 • Udarbejdelse af store og små budgetter
 • Sparring og feed back på videnskabelige projektbeskrivelser, bilag mv.
 • Kvalitetsgennemsyn af ansøgningsmateriale
 • Økonomisk opfølgning og afrapportering på eksternt finansierede projekter inkl. kontakt til revisor (Erfaring med f.eks. Interregprojekter, innovationsfondsprojekter, bevillinger fra større offentlige/private danske fonde vil være en fordel)
 • Ad hoc deltagelse i diverse arbejder med afklaring og udvikling af regionens økonomiske systemer og retningslinjer
 • Udarbejdelse og afholdelse af kurser og informationsmøder.
Som vores nye kollega skal du have erfaring inden for fundraising og/eller projektadministration. Kendskab til sundhedsområdet er en yderligere fordel. Du skal være serviceminded og fleksibel, da vi ofte arbejder med korte deadlines. Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde under pres og at du trives med at strukturere din egen hverdag. Vores ideelle kollega er proaktiv og opsøgende i forhold til vore forskere og har fokus på konstant udvikling af vores team.
 
I Aalborg Universitetshospitals forskningsstrategi for 2017-2021 sættes fortsat fokus på at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler og arbejde mere strategisk og langsigtet med fundingindsatsen. I den forbindelse ønsker hospitalet at prioritere og styrke den professionelle støtte og sparring, der tilbydes hospitalets forskere.

Vi forventer, at du: 
 • Har relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau
 • Har flere års erfaring med fundraising og projektadministration – gerne fra en forskningsinstitution og allerhelst fra sundhedsområdet
 • Har erfaring med eller lyst til og flair for at sætte dig ind i økonomiske problemstillinger og systemer
 • Har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
 • Har mod på at udvikle f.eks. guidelines og kursusmateriale samt afholde kurser
 • Er i stand til selvstændigt at vurdere, prioritere og byde ind på indkomne opgaver
 • Er serviceminded, imødekommende og fleksibel i forhold til mødetid
 • Har et godt humør og gå-på-mod.

FUPA er en del af Forskning, Uddannelse og Innovation og beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen tilbyder forskellige støttefunktioner til sundhedsfaglige forskere og uddannelsesansvarlige fra Aalborg Universitetshospital samt øvrige hospitaler og sektorer i Region Nordjylland og rummer således udover FUPA f. eks. uddannelsesfunktioner, innovationsaktiviteter, medicinsk bibliotek mv.
 
Forskningens Hus er hjemsted for en række af hospitalets forsknings- uddannelses- og innovationsmiljøer og samler mange forskellige kompetencer fra en bred vifte af faggrupper inden for de sundheds- og naturvidenskabelige områder. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisnings­miljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder. Det afgørende er at bedrive forskning, som er tæt på hospitalets afdelinger og dermed i tråd med Aalborg UH’s forskningsstrategis intention om, at forskningen skal føre til bedre undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter.
 
Medarbejderne i Forskning, Uddannelse og Innovation er således placeret i tæt kontakt med mange forskellige grupper, og du vil få en stor og bred kontaktflade med både husets daglige beboere samt forskere fra andre dele af organisationen. Vi tilbyder vide rammer for selv at tilrettelægge arbejdet.

Vi arbejder ligeledes tæt sammen med Fundraising og Projektledelseskontoret på AAU.

Løn og ansættelsesvilkår m.v.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Michael Bohnstedt på tlf. 97666246 eller til specialkonsulent Hanne Andersen på tlf. 97666252.

SØG STILLINGEN...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software