Share this page:

Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi

 • 06 Dec 2017
 • KU, København

Vi søger en ny kollega til at videreføre og udvikle den administrative support inden for forskerservice i forbindelse med ekstern finansiering af forskningsprojekter, primært i ansøgningsfasen. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med forskningssekretæren og økonomimedarbejderne. 

De eksternt finansierede forskningsprojekter udgør ca. 40% af institutternes samlede omsætning. Det er ambitionen, at denne høje andel skal fastholdes, og du får en nøglerolle i at virkeliggøre dette. Institutterne søger forskningsmidler fra en lang række kilder: forskningsrådene, EU, Danida, private fonde og flere andre. Institutterne har i de seneste år øget sin finansiering fra EU og ønsker at udbygge denne position yderligere. 

Du bliver ansat i Sekretariatet for Antropologi & Sociologi ved Københavns Universitet, som består af 20 dygtige kolleger, som sammen varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og formidling på de to institutter.  

Du skal beskæftige dig med  

 • forskerservice i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering til Institut for Antropologi og Sociologisk Institut 
 • opfølgning på de mere komplekse bevillinger, f.eks. samarbejdsaftaler 
 • sekretariatsbetjening af udvalg i relation til instituttets forskning 
 • forskningsformidling, herunder opdatering af hjemmesider om forskning på institutterne: (http://antropologi.ku.dk/forskning) og (http://www.soc.ku.dk/Forskning
 • andre udviklingsprojekter og driftsopgaver afhængig af dine erfaringer og interesser 

Arbejdssprog er både dansk og engelsk. 

Du har 

 • en akademisk uddannelse og relevant erhvervserfaring 
 • dokumenterede resultater med fundraising, gerne i forhold til forskning 
 • erfaring med ledelses- og sekretariatsbetjening  
 • gode skrivefærdigheder på dansk og engelsk, herunder redaktion af faglige tekster  
 • mulighed for fleksibilitet, f.eks. op til ansøgningsfrister 
 • lyst til at medvirke til et godt arbejdsmiljø 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Vi tilbyder 

 • En tæt kontakt til forskningsmiljøet med aktive og engagerede forskere, herunder omkring 40 lektorer og professorer, som er de primære ansøgere om ekstern finansiering. 
 • Et velfungerende samarbejde med kolleger inden for forskerservice på tværs af fakultet og universitet. 
 • Medlemskab af DARMA og gode muligheder for kompetenceudvikling. 
 • Rare kollegaer, der bidrager til at udvikle arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø. 

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som specialkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentligt.  

Tiltrædelse efter aftale. 

Yderligere oplysninger 

om stillingen kan fås ved henvendelse til institutadministrator Christina Holbøll, 3532 3466, chol@samf.ku.dk. Du kan læse mere om institutterne på antropologi.ku.dk og www.soc.ku.dk

Se mere: http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/?show=146171


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software