Share this page:

Fundraiser med tæft for vidensamarbejde

  • 10 Nov 2017
  • Aalborg Universitet Esbjerg

AAU Innovation søger en fundraiser på fuld tid til supportere forskere i forbindelse med forskningsansøgninger og virksomhedssamarbejde. Ansættelse pr. 1. december 2017 eller snarest muligt derefter.  

Stillingsbeskrivelse

AAU vil styrke forskningsmiljøerne samt vedligeholde og øge samarbejdet med erhvervslivet gennem den nye stilling i Esbjerg.

Stillingen bliver organisatorisk en del af AAU forskningsstøtte i AAU Innovation og med opgaver som er tilknyttet AAU Match. Du vil få engagerede kolleger i AAU Innovation som vil understøtte dit arbejde. Dine kolleger i AAU Innovation er placeret  i Aalborg, København og Bruxelles.

Primære arbejdsopgaver

• Rådgivning af forskere i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering
• Support til strategisk planlægning og koordinering af ansøgninger om støtte til forskning
• Facilitering og ledelse af ansøgningsprocesser
• Facilitering af samarbejde mellem forskere og virksomheder
• Administrative opgaver (herunder fx budgettering) i forbindelse med ansøgningsprocessen
• Systematisk indsamling og formidling af informationer om fundingmuligheder fra eksempelvis EU, danske offentlige og private fonde
• Afholdelse og planlægning af informationsmøder omkring støttemuligheder for forskere med interne og eksterne oplægsholdere.

Ønskede kvalifikationer og egenskaber

• Erfaring fra lignende stilling med fundraising og virksomhedssamarbejde – gerne fra industrien eller en forskningsinstitution
• Netværk inden for den private sektor lokalt og/eller nationalt
• Relevant kandidatuddannelse
• Erfaring med økonomi og budgetlægning
• Erfaring med EU's Horizon 2020 program samt det danske forskningsbevillingssystem
• Stærke kvalifikationer inden for mundtlig og skriftlig kommunikation
• Solide sprogkundskaber - særligt engelsk, da engelsk er det primære sprog i forhold til mange arbejdsopgaver
• Du er selvstændig, struktureret, udadvendt, resultatorienteret og serviceminded
• Du evner at samarbejde bredt, herunder at agere i et politisk miljø
• Du skal kunne trives med et til tider hektisk og varieret job med mange deadlines.

Vi tilbyder

• Et spændende job i et internationalt miljø 
• En arbejdsform, som er udfordrende og selvstændig
• Et åbent, uformelt fagmiljø med bred kontaktflade både internt og eksternt
• En fleksibel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi tilbyder rammer, der muliggør ”det hele liv”. Det vil bl.a. sige fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner. Til gengæld er det også nødvendigt, at du er fleksibel i forhold til perioder med stor arbejdsbelastning.

Arbejdsformen er baseret på tværfagligt teamwork og en høj grad af sparring mellem kolleger. Det er dog vigtigt, at den enkelte også evner at arbejde selvstændigt. Vi lægger desuden vægt på et miljø, som både er åbent og uformelt og samtidig professionelt og fagligt. Vi forestiller os, at du er en positiv, engageret og åben person med stærke samarbejdsevner. Du evner desuden at tilegne dig ny viden og omsætte den til praksis i forhold til konkrete arbejdsopgaver. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, at du har en dokumenteret evne til at eksekvere, gennemføre og afslutte dine arbejdsopgaver.

AAU Innovation ledes af Innovationsdirektøren og har 60 medarbejdere fordelt på 3 søjler med hver sin chef. Stillingen er på 37 timer per uge, med tiltrædelse snarest muligt.

AAU Innovation understøtter og fremmer AAU’s vidensamarbejde og relationer til de omkringliggende omgivelser. AAU Forskningsstøtte hjælper forskerne på AAU med finansiering af forskningsprojekter (fx i forbindelse med projektansøgninger, afsøgning af finansieringsmuligheder, policy-arbejde, konsortieopbygning, projektudvikling og kontrakter).

Aalborg Universitet Esbjerg (AAU Esbjerg) er en afdeling af Aalborg Universitet beliggende  i Esbjerg. AAU Esbjerg er en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af uddannelser. Med ca. 700 studerende inden for Energiteknik, Kemi-, Olie/Gas- og Bioteknologi, Byggeri og Maskinteknik, Elektronik og Datateknik samt Medialogi og 110 ansatte er vi dog ikke større, end at alle kender hinanden på tværs af årgange og retninger. Som en del af Aalborg Universitet er det høje faglige niveau sikret. Aalborg Universitet Esbjerg uddanner blandt andet diplom- og civilingeniører samt bachelorer og kandidater.

Yderligere information

Du velkommen til at kontakte Lisbeth Munksgaard tlf. 29 29 41 04, lmu@adm.aau.dk
eller Paw V. Mortensen tlf. 61 96 73 78, pvm@adm.aau.dk, hvis du ønsker yderligere information om stilingen.

Læs mere om AAU Innovation her, om AAU Esbjerg Campus her og om Aalborg Universitet på www.aau.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 47.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen: http://www.stillinger.aau.dk/vis-stilling/?vacancy=934927


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software