Share this page:

Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)

 • 15 Nov 2017
 • København

Kontoret for Forskningsservice under afdelingen Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger en jurist (barselsvikar) til at yde juridisk bistand ved universitetets deltagelse i europæiske innovations- og forskningssamarbejder.

Der er tale om innovations- og forskningsprojekter under Horizon2020 og under fælleskaber, etableret af European Institute of Innovation & Technology, kaldet Knowledge and Innovation Communities (KICs). KICs er europæiske videns- og innovationsfællesskaber med deltagelse af en lang række private og offentlige partnere. Hovedformålet er at bringe erhvervsliv, forskning og uddannelse sammen og skabe den fornødne innovation til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.

Vi forestiller os, at du har

 • erfaring med forhandling og udarbejdelse af internationale kontrakter
 • god mundtlig og skriftlig formidlingsevne, herunder engelsk på forhandlingsniveau
 • gennemslagskraft og erfaring med at arbejde selvstændigt med komplicerede juridiske problemstillinger og til tider stramme deadlines
 • erfaring med og viden om IPR-spørgsmål
 • gode interkulturelle kompetencer og mod på at arbejde i et internationalt miljø

Vi ser gerne, at du har

 • erfaring med europæiske forskningssamarbejdsaftaler
 • erfaring med privat-offentligt samarbejde
 • indsigt og interesse i forvaltningsret og selskabsret

De primære opgaver

 • forhandling af innovations- og forskningssamarbejdsaftaler under Horizon2020, herunder i KIC regi
 • analysearbejde og forhandlinger vedrørende KICs, herunder vedledning om de juridiske konstruktioner (foreninger eller selskabskonstruktioner), fællesskaberne skal fungere under
 • samarbejde med universitetets fakulteter, institutter og fællesadministration vedrørende KICs
 • generel juridisk bistand i forbindelse med internationale forskningssamarbejdsaftaler

Vi tilbyder

 • et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent team
 • bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Løn- og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Der er tale om en fuldmægtigstilling. Både kandidater og bachelorer er velkomne til at søge. Du ansættes i et barselsvikariat på op til 7 måneder med mulighed for forlængelse og tiltræder snarest og senest den 1. januar 2018. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Poul Petersen, (tlf. 28752810 / pope@adm.ku.dk), Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Ansøgningsfrist d. 15. november 2017

Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse via jobportalen (tryk på linket "Send ansøgning" nederst i opslaget).

Send ansøgning...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software