Share this page:

Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services

 • 10 Nov 2017
 • SDU, Odense

Har du lyst til at lede, udvikle og drive den strategiske analyse på forsknings- og innovationsområdet og SDU’s fælles forskningsstøtte? Har du de strategiske og ledelsesmæssige evner og gennemslagskraft til at opbygge et stærkt policy- og forskningsstøttenetværk på SDU, nationalt og internationalt samt understøtte SDU’s ledelse og forskere i bestræbelserne på at øge hjemtag af forsknings- og innovationsmidler?

Så er du den nye afdelingsleder, vi søger!

SDU har strategisk fokus på at skabe værdi for og med samfundet. Dette sker ved at arbejde tættere sammen med bevillingsgivere og virksomheder i ind- og udland. SDU har derfor etableret SDU RIO, hvis formål bl.a. er at hjælpe og understøtte de akademiske miljøers samarbejde udadtil og i indsatsen for at tiltrække flere forsknings- og innovationsmidler.

SDU Research & Innovation Organisation (SDU RIO) søger derfor en leder for SDU Research Support and Policy Services, som er i stand til at lede og udvikle afdelingen og formår at understøtte ledere og forskere på SDU. Du har dertil et naturligt drive og kan levere på ambitiøse mål.

Stillingen er en nyoprettet chefkonsulentstilling, og der er nok at tage fat i! Den rette ansøger har erfaring med strategisk ledelse og rådgivning samt erfaring med analyse på forsknings- og innovationsområdet og/eller forsknings¬finansiering. Ansøgeren har udprægede og veldokumenterede samarbejdsevner og gerne erfaring med at lede og udvikle en mindre gruppe af specialister.

Det bliver dit ansvar at opbygge og udvikle SDU RIO’s afdeling for Research Support and Policy Services i tæt samarbejde med bl.a. fakulteternes forskningsstøtteenheder, Rektorsekretariatet og Økonomiservice. Det indebærer, at du skal være i stand til at sekretariatsbetjene og koordinere relevante opgaver på tværs af de fem fakulteter, de decentrale forskningsstøtteenheder mfl.

Dine ansvarsområder omfatter følgende

 • Styrke SDU’s strategiske indsats for at øge den eksterne forsknings- og innovationsfinansiering.
 • Udvikle og drifte afdelingen for Research Support and Policy Services.
 • Opbygge fælles systemer og værktøjer til understøttelse af hjemtag af F&I-midler.
 • Udarbejdelse af Policy Briefs på det forsknings- og innovationspolitiske område.
 • Understøtte de faglige miljøers indsats i forhold til Horizon 2020 og andre bevillingsgivere.
 • Bistå med at sammensætte stærke, kompetente og konkurrencedygtige konsortier.
 • Udvikle kommunikationsindsatsen vedrørende eksterne forsknings- og innovationsmidler.
 • Koordinere SDU’s deltagelse i de nationale referencegrupper.
 • Fremme SDU’s synlighed og interesser i nationale og internationale netværk og partnerskaber,
 • Styrke samarbejdet med nationale og internationale bevillingsgivere og SDEO kontoret i Bruxelles.

Vi tilbyder en spændende stilling i en enhed, der er præget af ambitioner, engagement og en uformel omgangstone.

Den rette ansøger:

 • Har ledelseserfaring og erfaring med at arbejde strategisk på ledelsesniveau.
 • Har en motiverende ledelsesstil og en robust personlighed med naturlig gennemslagskraft.
 • Har veldokumenterede samarbejdsevner og organisatorisk indsigt –gerne fra universitetsverdenen.
 • Besidder skarpe analytiske evner.
 • Har relevant erfaring fra lignende opgaver og stor indsigt i og erfaring med forsknings- og innovationspolitik og / eller EU’s rammeprogram.
 • Har gerne erfaring fra samarbejde med internationale bevillingsgivere og programmer.
 • Bevarer overblik over flere og komplekse sideløbende opgaver og formår at arbejde intenst og under stort tidspres i forbindelse med deadlines.

Du vil indgå i SDU RIO’s ledelsesteam og arbejde tæt sammen med chefen for SDU RIO.

Dit arbejde vil udfolde sig i en kompleks vidensorganisation med mange forskellige aktører. Det er derfor vigtigt, at du har et udpræget talent for at forstå andre mennesker og samarbejde, samtidig med at du ikke er nem at slå ud af kurs. Du skal besidde en meget stor arbejdskapacitet, udvise fleksibilitet og kunne eksekvere med sikker hånd. Selvsagt har du solide engelskkundskaber.

SDU RIO er etableret ved en organisationsomlægning pr 1. januar 2017 og er en del af SDU’s strategiske arbejde med samfundsengagement. SDU RIO understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi arbejder bl.a. med entreprenørskab og forretningsudvikling, opsøgende virksomhedskontakt, forskerstøtte, kontraktjura, teknologiudveksling og patentering, karrierevejledning for studerende samt skaber kontakter mellem virksomheder og studerende. Vi har medarbejdere i alle campusbyer dog størstedelen i Odense.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SDU RIO Chef Søren E. Frandsen på mobil 29 25 86 90 og e-mail sfr@sdu.dk.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2018 eller snarest muligt.

Samtaler forventes afholdt den 17. november 2017 og 2. runde samtaler den 27. november 2017.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested:

Odense

Ansøgningsfrist:

10/11/2017

Søg stilling online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software