Share this page:

AC-medarbejder til forskerstøtte

 • 08 Nov 2017
 • 12:00
 • IT-Universitetet i København

AC-medarbejder til forskerstøtte

Brænder du for at yde kvalificeret støtte til forskere, der har hjemtaget forskningsbevillinger fra offentlige og private danske fonde og især fra EU, samt at være med til at udvikle forskningsadministrationen på ITU? Så er du måske vores nye kollega.

Med reference til ITU’s teamleder og i samarbejde med dygtige kolleger får du primært ansvaret for at administrere danske og EU-bevillinger for vores forskere. Vores bevillinger spreder sig over en bred vifte i det danske fondslandskab, FP7 og H2020 programmerne. Vi har både individuelle, partner- og koordinatorprojekter og er godt i gang med at tiltrække yderligere bevillinger.

Hvem er vi

Research Support består af 9 medarbejdere, 1 studentermedhjælper og en teamleder. Teamet har ansvar for alle ansøgninger om eksterne bevillinger til forskningen og den samlede administration af ITU forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.

Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollegasparring.

Research Support er en af 7 administrative afdelinger på ITU.

Dine opgaver vil komme til at bestå i:

 • Administration af projekter fra kontraktindgåelse til projektet kan lukkes
 • Kontakt og løbende opfølgningsmøder med projektleder (PI)
 • Budgettering og kontering af løn og driftsudgifter
 • Løbende afstemning, controling og kvartalsmæssig budgetopfølgning i samarbejde med ITU’s økonomiafdeling
 • Klargøring af revisionsmateriale
 • Afrapportering og regnskabsaflæggelse
 • Rådgive og løse ad hoc opgaver i forbindelse med projekterne
 • Deltage aktivt i den interne videndeling og udvikling i og af Research Support og ITU’s funding proces
 • På sigt vil det kunne komme på tale at din arbejdsportefølje også kommer til at omfatte pre-award opgaver

Dine kvalifikationer

Du har opnået erfaring med administration af projekter med dansk finansiering, EU-projekter via det 7. rammeprogram, eller tidligere, og det vil være et plus, hvis du også har lært Horizon2020 at kende. Derudover er det en fordel, hvis du har arbejdet strategisk med ekstern forskningsfinansiering.

Vi forventer, at du har regnskabsmæssig erfaring og gerne kendskab til bogføring og økonomistyring på universiteterne. Derudover, at du har gode kommunikations- og formidlingsevner på såvel dansk som engelsk, samt en veludviklet evne til at omsætte regler og vejledninger til aktiv handling.

Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation i forandring. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines.

Vi tager for givet, at it er et dagligt arbejdsredskab for dig, og at du er vant til at arbejde i Excel samt et eller flere økonomisystemer.

IT-Universitetet tilbyder

ITU tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med dygtige medarbejdere og gode kollegaer. Vi har en åben og uformel omgangstone og en afvekslende hverdag.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt.

Ansættelse og aflønning

Aflønning og øvrige ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. januar 2018.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte teamleder Henrik Engell-Hedager på telefonnummer 7218 5032 eller e-mail enge@itu.dk, hvis du ønsker yderligere information om stillingen.

Ansøgningsprocedure

Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2017 kl. 12:00.

Samtaler forventes afholdt i uge 47. IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb.

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software