Share this page:

UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet

 • 20 Oct 2017
 • Aalborg

UCN har en strategisk målsætning om at skabe værdi sammen med omverdenen og har blandt andet fokus på hjemtagning af projekter i samarbejde med eksterne partnere. UCN indgår derfor i stigende omfang kontrakter med offentlige og private samarbejdspartnere i ind- og udland og vi søger nu en jurist med kompetencer inden for det kontraktretlige område.  

Stillingen er placeret i UCN’s ledelsessekretariat, men indebærer i vid udstrækning samarbejde med andre relevante afdelinger som f.eks. Forskning og Udvikling samt Efter- og videreuddannelsesområdet (Act2Learn).  

Stillingen indeholder således et bredt arbejdsområde og du vil få til opgave at forberede, deltage i samt rådgive relevante ledere i forbindelse med forhandling af aftaler. En del af opgaven vil være i form af udarbejdelse af standardaftaler. Desuden vil du, sammen med andre relevante medarbejdere, få til opgave at sikre, at UCN har en hensigtsmæssig og koordineret organisering af arbejdet med eksterne projekter. 

Stillingen kan også indebære rådgivning og sagsbehandling inden for mere forvaltningsretlige spørgsmål. Endelig vil det være muligt at blive sparringspartner for vores Data Protection Officer (DPO) ift. Persondataforordningen og fortolkning heraf.  

Vi forestiller os, at du har   

 • en relevant uddannelsesbaggrund som cand.jur eller cand. merc. jur 
 • praktisk erfaring med og viden om IPR-spørgsmål   
 • erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, både nationalt og internationalt   
 • gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner 
 • personlig og faglig gennemslagskraft  
 • erfaring med både at arbejde selvstændigt med forskelligartede problemstillinger, men også i tæt samarbejde med andre, hvor der til tider er stramme deadlines   

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med forskningssamarbejdsaftaler og/eller erfaring med offentligt-privat samarbejde. Desuden vil erfaring fra en politisk styret organisation vægtes positivt. 

Vi forventer, at du vil kunne anvende office pakken og de systemer, som UCN i øvrigt stiller til rådighed. 

Vi tilbyder 

 • et selvstændigt og spændende job i en organisation, der vægter kvalitet og udvikling 
 • en bred kontaktflade til hele organisationen   
 • en stilling i et velfungerende og professionelt team, i en organisation, hvor vores fælles normsæt  bygger på mod, handlekraft, sammenhæng og synlighed 

Løn- og ansættelsesvilkår   

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sekretariatschef Charlotte Bakmann (72690300 / cba@ucn.dk).    

Ansættelsessamtaler forventes afholdt sidst i uge 43.   

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. 

Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. 

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software