Share this page:

Forskningskonsulent CBS Research Support Office

  • 11 Oct 2017
  • CBS Copenhagen

Forskningskonsulent Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til Copenhagen Business School

Har du erfaring med ekstern forskningsfinansiering, og lyst til at hjælpe forskerne med at skrive ansøgninger til nationale og internationale bevillingsgivere, er du måske den person vi leder efter til CBS Research Support Office (CBS RSO).

CBS RSO er forankret i Dekansekretariatet for Forskning. Sammen med forskningsdekanen løser vi de mange spændende udfordringer på forskningsområdet. RSO består nu af 1 teamleder og 8 forskningskonsulenter og 2 studentermedhjælpere. Vi er fysisk placeret sammen med ledelsessekretariatet og dekansekretariatet for uddannelse og udgør et større fagligt miljø, der varetager supporten og rådgivningen af CBS’ øverste ledelse.

CBS har strategisk fokus på tiltrækning af eksterne midler. En central opgave for dig bliver at yde administrativ support til CBS’ institutter og forskere med at tiltrække eksterne forskningsmidler. Opgaverne er alsidige og udviklingsorienterede. Kendskab til forskningssupport til samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning foretrækkes. Kendskab til private bevillingskilder vil være en fordel. Derudover vil kendskab til forskningssupport til samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning og følgende systemer foretrækkes: PURE, Targit, DocShare, Drupal og Sharepoint.

Arbejdsopgaver i stillingen med sparring fra kollegaer i teamet tilrettelægges og løses opgaver primært selvstændigt, men det forventes også, at man kan samarbejde med kolleger på området enten fra eget team, fra CBS's øvrige administrative enheder eller institutterne, når der er behov for det, således at vi i fællesskab kan have fokus på at levere resultater af høj kvalitet. 

Dine opgaver vil som udgangspunkt ligge inden for følgende områder: 

 - Kvalitetssikring af ansøgninger og budgetlægning
 - Support til CBS's institutter og forskere for at øge ekstern forskningsfinansiering
-  Rådgive institutledere, forskningsdekanen og den øvrige direktion i spørgsmål om ekstern finansiering i samarbejde med kollegaer 
 - Systematisk erfaringsopsamling og videndeling omkring eksternt finansieret forskning
 - Intern og ekstern kommunikation

Dine kvalifikationer

Det forventes, at du har en videregående uddannelse, og at du mestrer dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Det vil være en fordel, hvis du har med erfaring med forskningssupport og forskningsansøgninger. En vigtig del af teamets opgaver løses i samarbejde med og som servicefunktion for CBS’ forskere. Det er afgørende for din succes i stillingen, at du både er selvmotiverende og god til at motivere interessenter. Du skal derfor kunne tage ansvar for opgaverne og kunne nytænke og implementere ideer.

Personlige kompetencer

 - Udpræget situationsfornemmelse er nødvendig idet forskningssupport udvikles og ydes i et politisk miljø med mange interessenter 
 - Metodisk og systematisk 
 - Proaktiv, imødekommende og samarbejdsvillig 
 - Selvstændig, igangsættende og med gode kommunikative og analytiske evner

Vi tilbyder

Der er tale om en stilling som AC-fuldmægtig med en spændende og udfordrende hverdag. Vi har en åben og uformel omgangstone med mulighed for at kunne præge og tilrettelægge egne opgave.


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.
  
Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillings indhold er du velkommen til at kontakte Senior Research Adviser Phiipp Alexander Ostrowicz, pao.research@cbs.dk, 3815 2224

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 11. oktober 2017, Samtaler forventes afholdt uge 43-44

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.


Ansøgningsfrist
11/10/2017
Søg online Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software