Share this page:

Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS

  • 25 Oct 2017
  • CBS Copenhagen

Brænder du for at arbejde med projektøkonomi og fortolkning af EU-regler? Så er du måske vores nye kollega.

Du får selvstændigt ansvar for ca. 8-10 forskningsbevillinger fra EU, og du bliver en del af Projektadministrationen, hvor vi er et lille team, der er klar til at sparre med dig.

Dine opgaver vil bestå i

  • Administration af projekter fra kontraktindgåelse til projektet kan lukkes
  • Kontakt og løbende opfølgningsmøder med projektledere
  • Kontering og controlling af driftsudgifter, rejseafregninger og løn
  • Løbende afstemning, controlling og kvartalsmæssig budgetopfølgning i Excel
  • Klargøring af revisionsmateriale
  • Afrapportering og regnskabsaflæggelse
  • Rådgivning og løsning af ad hoc-opgaver i forbindelse med projekterne
  • Deltagelse i den interne videndeling og udvikling i Projektadministrationen

 

Dine kvalifikationer

Du har flere års erfaring med administration og finansiel afrapportering af projektbevillinger. Du er velbevandret i Excel, da det er vores primære arbejdsredskab, og du har indsigt i et eller flere økonomisystemer. Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab til H2020 projekter eller andre EU-programmer, f.eks. regionalfondsprojekter og Erasmus+.

Vi forventer, at du har solid regnskabsmæssig erfaring og gerne kendskab til bogføring og økonomistyring på universiteterne. Derudover bør du have gode kommunikations- og formidlingsevner på såvel dansk som engelsk og have en veludviklet evne til at omsætte regler og vejledninger i praksis.

Du er en person, der har lyst til tæt samarbejde og sparring. Du værdsætter at kunne fokusere på dybden og analyserne i dine egne projekter, og du videndeler gerne.

 

Hvem er vi

Projektadministrationen består af 10 medarbejdere, 3 studentermedhjælpere og en teamchef. Teamet har ansvar for den samlede administration af CBS-forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger, fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.

I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden med gode muligheder for intern kommunikation og kollegasparring.

Projektadministrationen er en del af økonomi & Analyse, som forestår budgettering, økonomistyring, undervisningsevaluering samt økonomiske og produktivitetsmæssige analyser af uddannelses- og forskningsaktiviteterne ved CBS.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du ansættes som AC-fuldmægtig eller HK løngruppe 3,3 afhængig af uddannelse. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen. 

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte teamchef Kirsten Lange kl.fa@cbs.dk eller tlf. 2875 5662.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag d. 25. oktober 2017. Vi forventer at afholde samtaler d. 30-31. oktober 2017.

 

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.


Ansøgningsfrist
25/10/2017
Søg online Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software