Share this page:

Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området

 • 05 Oct 2017
 • Københavns Universitet

Københavns Universitet er blandt de bedste universiteter i Europa til at hjemtage midler fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. EU Kontoret på Københavns Universitet søger nu en erfaren specialkonsulent samt en fuldmægtig, der skal støtte og rådgive forskere, der søger om EU-bevillinger.

EU Kontoret består af et pre-awardteam, som hjælper forskere med udarbejdelse af ansøgninger, og et post-awardteam, der yder administrativ support til universitetets EU-koordinatorprojekter. Begge ledige stillinger er forankret i pre-awardteamet.

Arbejdsopgaver (for begge stillinger)

 • Bistå forskere med ansøgninger om EU-midler (primært større samarbejdsprojekter)
 • Rådgivning af universitetets forskere omkring mulighederne i EU’s rammeprogrammer
 • Deltage i netværk med kolleger i Danmark og resten af Europa
 • Videndeling om nyheder, tendenser og udfordringer inden for rammeprogrammerne
 • Deltage i ledelsesbetjening inden for EU-relaterede områder
 • Bidrage til at løse postawardopgaver samt fondsansøgninger til fx amerikanske fonde.

EU-Specialkonsulentstillingen - Vi forventer, at du har følgende specifikke kompetencer

 • Konkret erfaring (min. 4 år) med dedikeret support til store internationale forskningsprojektansøgninger på højt niveau
 • Erfaring med at styre ansøgningsprocesser for store projekter (koordinere indsamling af tekstbidrag, Kontakt til partnere, budgetlægning, styre indsendelse etc.)
 • Erfaring med at afholde af kurser/møder/workshops om pre-awardarbejde
 • Endvidere er det en fordel, hvis du har et godt kendskab til Horizon 2020’s opbygning og de forskellige typer af instrumenter
 • Endelig skal du kunne varetage opgaven som områdekoordinator i pre-awardteamet.

EU-konsulentstillingen (fuldmægtig) – vi forventer, at du har følgende specifikke kompetencer

 • Konkret erfaring med dedikeret support til internationale forskningsprojektansøgninger
 • Gerne et godt kendskab til Horizon 2020’s opbygning og de forskellige typer af instrumenter
 • Lyst til at undervise/holde oplæg for andre forskerstøttepersoner og for KU’s forskere.

Vi forventer, at I har følgende generelle kompetencer (begge stillinger)

 • Skriftligt og mundligt engelsk på højt niveau (kunne skrive komplicerede tekster ubesværet og være i stand til at gennemføre møder, forhandlinger mv. uden forståelsesproblemer)
 • Opdateret forskningspolitisk indsigt, inkl. forståelse / indsigt i sammenhæng ml. dansk og international forskningspolitik
 • Ikke være bange for at tage føring og agere selvstændigt i opgavevaretagelsen
 • Udpræget gode evner til samarbejde og videndeling på tværs af en kompleks organisation.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent kontor
 • Masser af udviklingsmuligheder og mulighed for at sætte personligt præg på arbejdet
 • Bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter
 • En fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi lægger vægt på personlige egenskaber som analytisk sans, selvstændighed, engagement og godt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstid og aflønning aftales i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Torben Høøck Hansen (35 32 93 64). Læs mere om EU Kontoret her: http://eu.ku.dk/

Ansøgningsfrist d. 5. oktober 2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio oktober 2017. Der forventes afholdt to samtalerunder af henholdsvis en halv og en hel times varighed. Kandidaterne skal i forbindelse med anden samtalerunde forvente en skriftlig test.

Ansøgningen bilagt CV samt dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "Send ansøgning" nederst i opslaget).

Du skal i ansøgningen angive, om du søger stillingen som EU-specialkonsulent eller EU-fuldmægtig.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det største universitet i Norden og - ifølge en international undersøgelse - det ottendebedste universitet i Europa.

Send ansøgning...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software