Share this page:

Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

  • 24 Sep 2017
  • Odense

Det Tekniske Fakultet (TEK) på Syddansk Universitet ønsker at fastholde og udvikle rådgivningen til fakultetets faglige miljøer i forbindelse med ekstern finansiering af forsknings- og samarbejdsprojekter.

Vi søger derfor en engageret og dygtig kollega til en stilling som projektadministrator med ansættelse den 1. november 2017.

Om stillingen

Du vil blive en del af fakultetets forskerstøtteaktiviteter, hvis fornemmeste opgave er at supportere vores faglige miljøer i bestræbelserne på at hjemtage eksterne midler og administrere større forskningsprojekter. Enheden hedder TEK Innovation og er bemandet med 9 personer, som blandt andet arbejder med fundraising, projektadministration, erhvervssamarbejde og innovation til gavn for TEK, universitetet og det omkringliggende samfund. Du vil referere til lederen af TEK Innovation.

Projektadministrationen på TEK er i dag dels forankret i vores enhed for økonomi og dels på institutterne. Vi ønsker at understøtte den nuværende support med en person, som bliver ansvarlig for administration af større nationale og internationale bevillinger samt skal være koordinator for fakultetets forskellige post-award supportaktiviteter for at sikre koordinering, videndeling og bedst udnyttelse af ressourcerne på tværs af institutterne og administrationen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Opstart og drift af eksternt finansierede forskningsprojekter herunder kommunikation med projektpartnere, rejser og mødefacilitering
  • Overordnet økonomistyring for de enkelte projekter
  • Bistå forskerne med den faglig afrapportering til bevillingsgivere
  • Samle institutternes og fakultetsadministrationens medarbejdere, som arbejder med post-award i et netværk og være omdrejningspunkt for optimal koordinering, videndeling og kompetence- og ressourcebrug
  • Erfaring med projektledelse, fundraising og administrativt arbejde

Vi søger en medarbejder med drive og lyst til at skabe de bedste forudsætninger for vores faglige miljøer for at drive og administrere større forskningsprojekter.

Det forventes, at du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring med forskningsadministration og projektledelse i relation til forskningsprojekter fra industrien eller universitetet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration af EU koordinatorprojekter. Du har en skarp pen og behersker engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt samt gængse IT-værktøjer.

Du er udadvendt og klar til at møde forskere og eksterne samarbejdspartnere i øjenhøjde med mod på at argumentere for din sag. Som person er du struktureret, serviceminded, og selvstændig. Samarbejdsklimaet er uformelt og fællesskabsorienteret, så god humor er en fordel og gode samarbejdsevner et must.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med gode muligheder for at sætte sit eget præg på hverdagen og deltage i den fortsatte udvikling af enheden. Du vil have stor indflydelse på planlægningen og løsningen af egne opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der vil, afhængig af kvalifikationer, være mulighed for forhandling af tillæg.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Elmer Kristensen 2440 8522 eller via e-mail: sek@tek.sdu.dk.

Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler den 26. og 27. september 2017.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested:

Odense

Ansøgningsfrist:

24/09/2017

Søg stilling online...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software