Share this page:

Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet

 • 04 Oct 2017
 • Københavns Universitet

Københavns Universitet er et af de bedste universiteter i Europa, når det handler om at hjemtage midler fra EU’s store rammeprogram Horizon 2020. Nu søger EU Kontoret på Københavns Universitet en stærk jurist til universitetets europæiske innovations- og forskningsprojekter. Du skal forhandle kontrakterne på plads i projekterne, og du skal yde juridisk sparring til universitets forskere og andre kolleger.   

Vi forestiller os, at du har  

 • praktisk erfaring med og indgående viden om IPR-spørgsmål  
 • erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter  
 • god mundtlig og skriftlig formidlingsevne, herunder engelsk på forhandlingsniveau  
 • gennemslagskraft og erfaring med at arbejde selvstændigt med komplicerede problemstillinger og til tider stramme deadlines  
 • gode interkulturelle kompetencer og mod på at arbejde i et internationalt miljø  

Vi ser gerne, at du har

 • erfaring med europæiske forskningssamarbejdsaftaler  
 • erfaring med privat-offentligt samarbejde  
 • indsigt og interesse i forvaltningsret      

De primære opgaver

 • forhandling af innovations- og forskningssamarbejdsaftaler under Horizon2020 mv.  
 • analyse af EU’s regelsæt mv.  
 • generel juridisk bistand i forbindelse med internationale forskningssamarbejdsaftaler, herunder amerikanske fonde.  

Vi tilbyder

 • et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent team  
 • bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter  
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv  

Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Der er tale om en specialkonsulentstilling. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.  

Yderligere oplysninger  

kan fås ved henvendelse til Poul Petersen (2875 2810 / pope@adm.ku.dk) eller Kim Brinckmann (2913 2610 / kim.brinckmann@adm.ku.dk), EU Kontoret, Forskning & Innovation, Københavns Universitet.  

Læs mere om EU kontoret på Københavns Universitet her: http://eu.ku.dk/  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.  

Ansøgningsfrist d. 4. oktober 2017

Ansøgningen bilagt CV samt dokumentation for uddannelse skal sendes via Jobportalen: tryk på linket: Søg stillingen...

Se dette stillingsopslag på KU's websider...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software