Share this page:

Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter

 • 07 Aug 2017
 • Syddansk Universitet (SDU), Odense

Det nyetablerede Grundforskningscenter ATLAS, Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet søger per 1. september 2017 (eller hurtigst muligt derefter) en centeradministrator til at varetage administrative, organisatoriske og kommunikative opgaver i centeret.

ATLAS, der starter op per 1. oktober 2017, er ledet af professor Susanne Mandrup (www.sdu.dk/mandrupgroup ) og omfatter i alt 5 forskningsgrupper på Det Naturvidenskabelige Fakultet og 3 forskningsgrupper på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Centeret har til formål at afdække, hvordan celletyper i lever og fedtvæv ændrer sig og styrer vævenes plasticitet under udviklingen af fedme. Forskningen skal skabe forståelse for samspillet mellem forskellige celletyper i lever og fedtvæv samt forbedre sygdomsforståelse, diagnose og behandling af fedmerelaterede sygdomme.

Opgaver

Som centeradministrator skal du fungere som personlig assistent og daglig sparringspartner for centerlederen og som tovholder i forbindelse med organisering af centerets aktiviteter. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Organisering af workshops, konferencer og interne møder
 • Opsætning og opdatering af hjemmeside samt andre former for formidling af centerets aktiviteter
 • Budgetplanlægning
 • Kommunikation med Grundforskningsfonden herunder udfærdigelse af statusrapporter og regnskab
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Modtagelse af gæster på korte eller længerevarende ophold
 • Organisering af rejser for centerlederen og centerets gæster

Forventninger til dig

Som centeradministrator arbejder du tæt sammen med centerlederen, og du kommer i kontakt med mange forskellige mennesker. En væsentlig del af kommunikationen vil foregå på engelsk.

Vi forventer:

 • At du er ansvarsbevidst, systematisk og har sans for detaljer
 • At du er dynamisk og arbejder selvstændigt
 • At du er udadvendt og trives i et kreativt miljø med mange studerende og forskere
 • At du er god til at kommunikere
 • At du er flydende i engelsk tale og skrift
 • At du har erfaring med regnskab

Erfaring med universitetsadministration, internationale relationer og organisering af møder er en fordel.

Vi tilbyder

 • Et spændende og afvekslende job med rig mulighed for at planlægge og udvikle egne arbejdsopgaver
 • Et godt socialt arbejdsmiljø med en uformel atmosfære og en stærk gruppeånd
 • Samarbejde med et stærkt team af forskere, studerende og internationale samarbejdspartnere, der alle brænder for det, de laver
 • Kollegialt fællesskab og samarbejde med sekretariatsmedarbejdere fra instituttets velfungerende sekretariat
 • Fleksible arbejdstider

Ansættelsesforhold

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK, Finansministeriet og Forbundet Kommunikation og Sprog (korrespondentoverenskomsten) eller Finansministeriet og AC (erhvervssproglige bachelorer).

Stillingen er ligesom centerets bevillingsperiode i første omgang 6-årig med mulighed for forlængelse under forudsætning af at centeret forlænges af Grundforskningsfonden.

Arbejdstid

30 timer/uge (evt. 37 timer/uge).

Ansættelsessted

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Susanne Mandrup (e-mail: s.mandrup@bmb.sdu.dk, tlf. 6550 2340).

Ansøgning

Ansøgningen skal modtages online senest 7. august 2017.

Der vil blive indkaldt til samtaler hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested: Odense

Ansøgningsfrist: 07/08/2017

Søg stilling online


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software