Share this page:

Fundingrådgiver til Support Office, Science

 • 15 Aug 2017
 • Syddansk Universitet (SDU), Odense

Det Naturvidenskabelige Fakultet søger en dygtig fundingrådgiver pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt. Stillingen er forankret i fakultetets forskerstøtteenhed Support Office, Science.

Du vil arbejde som ”pre-award”-rådgiver og således primært beskæftige dig med opdyrkende og kvalitetsløftende tiltag op til indsendelse af ansøgninger. Af konkrete opgaver kan nævnes formidling af muligheder for forskningsfinansiering og krav til aktuelle støtteordninger gennem 1:1 møder, interne kurser, workshops og nyhedsbreve samt sparring med forskerne i forbindelse med udformning af specifikke fondsansøgninger, herunder hjælp til fortolkning af krav, budgettering, tekstkritik og kvalitetssikring.

Vi lægger vægt på, at du

 • er resultatorienteret og arbejder selvstændigt og struktureret,
 • er udadvendt, god til at skabe relationer og har gennemslagskraft,
 • har en relevant akademisk uddannelse, gerne med forskningsbaggrund og gerne med forståelse for grundvidenskabelige forskningsaspekter,
 • har erfaring med at formulere og kvalificere projektidéer og ansøgninger,
 • har erfaring med at søge nationale og internationale forskningsprogrammer, herunder særligt EU's rammeprogram Horizon 2020,
 • kan bidrage til kompetenceudvikling af forskere via kurser og workshops omkring fundraising,
 • har gode formuleringsevner på såvel engelsk som dansk.

Vi forventer, at du mestrer størstedelen af ovennævnte, omend ikke nødvendigvis det hele.

Vi tilbyder

 • et udfordrende og selvstændigt job i en uformel og engageret enhed bestående af fire andre fundingrådgivere og seks projektadministratorer samt derudover et faglig netværk af forskerstøttekollegaer på tværs af universitetet,
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på at sætte den enkeltes styrker og interesser i spil,
 • inddragelse i den løbende udvikling og optimering af såvel egne opgavetyper som enhedens overordnede opgavevaretagelse.

Der er tale om en fast stilling, og du velkommen til at kontakte afdelingsleder i Support Office, Science Christina Dahl på mail cdahl@sdu.dk eller på telefon 6550 2343 (efter d. 31. juli), hvis du vil vide mere om stillingen.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested: Odense

Ansøgningsfrist: 15/08/2017

Søg stilling onlineSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software