Share this page:

Fuldmægtig til EU-projektadministration

 • 13 Aug 2017
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forskningskontoret, en del af Afdeling for Forskning og Relationer, søger en fuldmægtig til EU-projektadministration. Vores primære opgaver er at bistå DTU’s ledelse på det forskningspolitiske område og at hjælpe DTU’s forskere med tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering, herunder fra EU. I kontoret er vi en kontorchef og 20 medarbejdere. Du vil være tilknyttet ledelsesbetjeningsteamet, hvor vi er fire kollegaer.

Kontoret administrerer tre MSCA COFUND EU-bevillinger. Din primære opgave er at bidrage til den daglige drift af disse og afrapportering til EU. En af bevillingerne er i en alliance med 3 andre europæiske universiteter, og du vil have tæt kontakt til de øvrige partnere, forskere på DTU og udenlandske Postdoc ansøgere. Det er derfor vigtigt du kommunikerer ubesværet på engelsk i både skrift og tale. Der vil være perioder med spidsbelastning (februar-marts), hvor det er vigtigt du er indstillet på at yde en ekstra indsats.

Du deltager også i teamets øvrige opgaver; betjening af DTU’s direktion og særligt DTU’s forskningsdekan i relation til DTU’s institutter (bl.a. årshjul og institutevalueringer) og nationale forskningspolitiske sager, herunder høringssvar, indstillinger og udpegning af kandidater til forskningsråd, fonde, ekspertgrupper og lign., opgaver relateret til forskningsinfrastruktur og ad hoc opgaver.

Du vil få erfarne kolleger, som lægger vægt på engageret faglig sparring og vidensdeling. DTU er en arbejdsplads med ambitiøse målsætninger, hvor der er plads til egne idéer, og hvor omgangstonen er åben og uhøjtidelig. Vi tilbyder et udfordrende, udviklende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø, med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt.

Administrativ og praktisk ankerperson

 • Udarbejde opslags materiale, vejledning af ansøgere og behandling af indkomne ansøgninger
 • Rekruttering af internationale evaluatorer
 • Styre evalueringsprocessen bl.a. via Sharepoint
 • Opfølgning på projekterne, statistik og afrapportering til EU
 • Bidrage til interne processer i ift. DTU’s institutter bl.a. i forbindelse med udpegning af kandidater til råd, nævn, ekspertgrupper mv.
 • Forberedelse og afholdelse af møder i DTU’s ledelsesmæssige årshjul
 • Ad hoc opgaver i forbindelse med diverse interne og eksterne processer
Serviceminded, procesorienteret, samt gode kommunikationsevner
 • Uddannelse på minimum kandidatniveau
 • Du sætter ting i system og har en procesorienteret arbejdstilgang med øje for detaljerne
 • Gode kommunikationsevner på engelsk og dansk i skrift og tale
 • Serviceminded, åben og imødekommende
Desuden vil det være en fordel hvis du har:
 • Kendskab til EU-projekter eller offentlige projektbevillinger
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, gerne fra ministerium eller styrelse
Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du en del af en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Du kommer ind i en organisation, der har til formål at udvikle viden på internationalt niveau. Du kan se frem til at få en udfordrende og udviklende arbejdsplads med høj faglighed. Vi sørger selvfølgelig for, at du samtidig får den nødvendige sparring og kompetenceudvikling.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår, som fuldmægtig, i henhold til AC-overenskomsten. Stillingen er tidsbegrænset til to år.
Vi har flekstid. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest søndag d. 13. august 2017.
Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformular samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Claus H. Andersen på telefon: 4525 1028 / 3160 0012, e-mail: chean@adm.dtu.dk eller Stine Work Brodersen på telefon: 4525 1156, e-mail: stibo@adm.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software