Share this page:

Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk

 • 06 Aug 2017
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) søger en AC-fuldmægtig til at understøtte DTU’s deltagelse i internationale strategiske forsknings- og innovationsnetværk.


Kommunikere, bistå og vejlede DTU’s forskere
European Institute of Innovation and Technology (EIT) under EU har taget initiativ til en række såkaldte KICs – Knowledge and Innovation Communities – hvor førende offentlige og private innovationsaktører samarbejder om løsningen af konkrete samfundsmæssige udfordringer samt fremme af vækst, konkurrencedygtighed og nye arbejdspladser i Europa. 
DTU er pt. kerneparter i to af disse: EIT Climate-KIC (www.climate-kic.org) og EIT RawMaterials (www.eitrawmaterials.eu) og associeret partner i en tredje: EIT Health (www.eithealth.eu).
Hovedopgaven for vores nye KIC projektkonsulent er at sikre DTU’s engagement i hver af de tre KICs.  Det sker konkret ved at kommunikere, bistå og vejlede DTU’s forskere med at udarbejde konkurrencedygtige konkrete projektansøgninger, samt at sikre en hensigtsmæssig og ensartet administration af KIC-projekter, som DTU deltager i. 
Stillingen er organisatorisk placeret i DTU’s Afdeling for Forskning og Relationer og indebærer samarbejde med en lang række af universitetets institutter foruden universitetets øvrige centrale afdelinger for uddannelse, innovation og sektorudvikling, samt økonomi og regnskab.

Jobbet indeholder en bred vifte af opgaver med tilknytning til både forskning, uddannelse og entrepreneurskab. Det drejer sig bl.a. om at:

 • DTU-intern forberedelse og implementering af nye KIC-initiativer, projektansøgningsrunder etc.
 • Sikre overblik over og bidrage til overholdelse af formelle krav i forhold til procedurer, deadlines og finansierings- og rapporteringsregler
 • Planlægning og afholdelse DTU-interne informationsaktiviteter ift. KIC-aktiviteter f.eks. via indlæg på DTU’s intra-web, nyhedsbreve, møder og mundtlige oplæg
 • Udarbejde kvartalsmæssig ledelsesinformation med nøgletal og rapportering af DTU’s engagement i de tre KICs
 • Deltagelse i relevante eksterne KIC informationsmøder - fortrinsvist via web og video.
Administrativ erfaring og stor overblik
 • Relevant universitetsuddannelse (teknisk/naturvidenskabelig baggrund er ikke et krav men du skal have interesse og flair for teknologi)
 • Administrativt skarp, sans for detaljer og god til tal
 • Service- og kundeorienteret
 • Evner at begå dig i mange forskellige faglige sammenhænge
 • God til mundtlig og skriftlig formidling på dansk og engelsk
 • Ansvarsbevidst og målorienteret – og ikke bange for at blive målt på din indsats
 • Både god til at arbejde under skarpe deadlines og til selvstændigt at udvikle dine ansvarsområder i perioder uden arbejdsmæssigt tidspres
 • Kan arbejde både selvstændigt og i et team og er god til at arbejde ”på tværs”
 • Relevant projekt-, formidlingsmæssig og/eller finansieringsmæssig erfaring en fordel

Hvad tilbyder vi dig
Et spændende, ansvarsfuldt og udviklende job, som du i høj grad selv er med til at skabe. 
Du får en mulighed for at få en bred kontaktflade og at spille en nøglerolle i forhold til DTU’s 
internationale strategiske partnerskaber. Du får ligeledes oplæring og indsigt i EU forsknings- og
innovationsprogrammer, finansiering og administration. Du bliver en del af en udviklingsorienteret
arbejdsplads med et godt socialt miljø og en uhøjtidelig omgangstone.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår, som fuldmægtig, i henhold til AC-overenskomsten.
Stillingen er nyoprettet og er foreløbigt for to år. Startdato 1. september 2017 eller snarest derefter.
Vi har flekstid. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.
Din personalemæssige reference er kontorchef Claus H. Andersen, Forskningskontoret, men i det daglige indgår du i kontorets EU-strategiske team.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest søndag d. 6. august 2017
Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulenterne Henrik Morgen telefon: 9351 1152 eller Lone Falsig Hansen telefon: 4525 7130.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software