Share this page:

Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS

  • 22 Jun 2017
  • Copenhagen Business School

Brænder du for at yde kvalificeret post-award service til forskere, der har hjemtaget eksterne forskningsbevillinger? Så er du måske vores nye kollega.

Som en del af Projektadministrationen får du selvstændigt ansvar for at administrere et antal eksterne bevillinger for forskere ved CBS. Bevillingerne stammer fra en bred vifte af kilder fordelt på nationale og internationale, offentlige og private bevillingsgivere. Der er stor spredning i størrelse og kompleksitet, og vi vægter at alle får indsigt i forskellige typer bevillinger.

Dine opgaver vil bestå i

  • Administration af projekter fra kontraktindgåelse til projektet kan lukkes
  • Kontakt og løbende opfølgningsmøder med projektleder
  • Kontering og controlling af driftsudgifter, rejseafregninger og løn
  • Løbende afstemning, controlling og kvartalsmæssig budgetopfølgning
  • Afrapportering og regnskabsaflæggelse
  • Rådgivning og løsning af ad hoc opgaver i forbindelse med projekterne
  • Aktiv deltagelse i den interne videndeling og udvikling i Projektadministrationen

Dine kvalifikationer

Du har flere års relevant erfaring med økonomistyring af eksternt finansierede (forsknings)projekter, og godt kendskab til en række af de offentlige og private bevillingsgivere. Hvis du yderligere har kendskab til indtægtsdækket virksomhed, ser vi det som en fordel.

Fagligt har du en relevant økonomi-eller regnskabsuddannelse og meget gerne indsigt i bogføring og økonomistyring på universiteterne.

Derudover gode kommunikations- og formidlingsevner, på såvel dansk som engelsk, samt en veludviklet evne til at omsætte regler og vejledninger til aktiv handling.

Du skal have lyst til at supportere vore forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation med en del forandringer.

Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines.

Excel er et dagligt arbejdsredskab for dig og du har indsigt i et eller flere økonomi systemer.

Hvem er vi

Projektadministrationen består af 10 medarbejdere, 3 studentermedhjælpere og en teamchef. Teamet har ansvar for den samlede administration af CBS forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.

Godt kollegaskab har høj værdi for os og vi værdsætter samarbejde og fælles viden udvikling. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden med gode muligheder for intern kommunikation og kollega sparring.

Projektadministrationen er en del af økonomi & Analyse, som forestår budgettering, økonomistyring, undervisningsevaluering samt økonomiske og produktivitetsmæssige analyser af uddannelses- og forskningsaktiviteterne på CBS.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation Du ansættes som AC-fuldmægtig eller HK løngruppe 3,1, afhængig af uddannelse. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

Hvis du vil vide mere om stillings indhold er du velkommen til at kontakte teamchef Kirsten Lange kl.fa@cbs.dk eller tlf. 2875 5662.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 22. juni 2017. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 27-29. juni 2017.

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.

Ansøgningsfrist: 22/06/2017

Søg online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software