Share this page:

Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte

 • 08 Jun 2017
 • Odense

Read this job ad in English here...

Har du indsigt i og erfaring med international fundraising og EU’s forsknings- og innovationsprogrammer? Har du erfaring og lyst til at opbygge viden om især EU’s programmer (Horizon 2020), udvikling og gennemførelse af fælles strategiske tiltag og ikke mindst at understøtte de akademiske miljøers indsats med at søge forsknings-og innovationsmidler? Så er du måske vores nye kollega.

SDU Research & Innovation Organisation (SDU RIO) søger en rådgiver (Specialkonsulent med potentiale til Chefkonsulent) med tiltrædelse 1. august 2017 eller snarest muligt.

SDU har strategisk fokus på at skabe værdi for og med samfundet. Dette sker ved at arbejde tættere sammen med virksomheder og myndigheder. SDU har derfor pr. 1. januar 2017 etableret SDU RIO, hvis formål bl.a. er at hjælpe og understøtte de akademiske miljøers samarbejde udadtil og i indsatsen for at tiltrække flere forsknings- og innovationsmidler.

I den forbindelse søger SDU RIO en kollega til SDU’s fælles forskningsstøtteenhed. Stillingen er nyoprettet.

Den rette ansøger har erfaring med fundraising, kendskab til EU’s forsknings- og innovationsprogrammer og gerne konkret erfaring fra forberedelse af og deltagelse i større forskningsnetværk og partnerskaber indenfor fx EU’s Industrial Leadership og/eller Societal Challenge programmer. Det er en fordel hvis du kender til Region Syddanmarks strategiske indsatsområder, har erfaring med at samarbejde med virksomheder samt at du har en grundlæggende forståelse for og evne til at koble dig på forsknings- og innovationsprocessen.

Den rette ansøger har i øvrigt gode samarbejdsevner og må gerne have erfaringer med digitaliserede ansøgnings- og reviewing-processer. Du skal kunne samarbejde tæt med fakulteternes forskningsstøtteenheder, supplere dem på bedste vis – særligt i forhold til de store partnerskabsprojekter og bistå forskere og forskerstøtteenhederne med at sammensætte stærke, kompetente og konkurrencedygtige korsortier.

Blandt dine ansvarsområder er at:

 • Støtte forskningsmiljøernes indsats for at øge den ekstern forsknings- og innovationsfinansiering.
 • Medvirke til at udarbejde koncepter og værktøjer til understøttelse af hjemtag af F&I-midler.
 • Supplere fakulteternes Pre-Award indsats og understøtte udvikling af tværgående ansøgninger.
 • Tilbyde proaktiv opfølgning i forhold til nye ansøgningsmuligheder
 • Understøtte de faglige miljøers indsats med at udarbejde ansøgninger indenfor fx H2020 søjle 2 og 3 og til Innovationsfonden (Grand Solutions).
 • Levere målrettet kommunikation og rådgivning på hele SDU om programmer, partnerskaber mv.

Du bliver en del af SDU RIO og vil referere til lederen af den fælles forskningsstøtteenhed. Du skal tillige arbejde sammen med forskere, kollegaer i fakulteternes forskningsstøtteenheder, økonomienheder mfl.

Dit arbejde vil udfolde sig i en kompleks vidensorganisation med mange forskellige aktører. Det er derfor vigtigt, at du har et udpræget talent for at forstå andre mennesker og samarbejde. Du skal besidde en meget stor arbejdskapacitet, udvise fleksibilitet og kunne eksekvere med sikker hånd. Selvsagt har du solide engelskkundskaber.

Vi tilbyder en spændende stilling i en enhed, der er præget af ambitioner, engagement og en uformel omgangstone. Du får et stort netværk internt på SDU og blandt SDU eksterne samarbejdspartnere.

Den rette ansøger:

 • Har en forskningsbaggrund og gerne praktisk erfaring med forskningsstøtte på fx et universitet.
 • Har en udpræget evne til at være opsøgende og samarbejdende.
 • Har indsigt i og erfaring med forsknings- og innovationsprocesser, gerne med forståelse for anvendelsesorienteret forskning og erfaringer med virksomhedsrelationer.
 • Har international erfaring med store samarbejdsprojekter og konsortier.
 • Har kendskab til europæisk forskningspolitik og erfaring med at søge Horizon 2020 projekter.
 • Behersker best-practice i ansøgningsskrivning og har kendskab til bevillingsgiveres krav og ønsker.
 • Er serviceorienteret og fleksibel og kan være strategisk sparringspartner for ledelse og kollegaer.
 • Evner projektledelse og koordinering af processer med mange internationale partnere i et samarbejde med SDU’s PI.
 • Bevarer overblik over flere og komplekse sideløbende opgaver og formår at arbejde intenst og under stort tidspres i forbindelse med deadlines.

SDU RIO er etableret ved en organisationsændring pr. 1. januar 2017 og er en del af SDU’s strategiske arbejde med samfundsengagement. SDU RIO understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi arbejder bl.a. med entreprenørskab og forretningsudvikling, opsøgende virksomhedskontakt, forskerstøtte, kontraktjura, teknologiudveksling og patentering, karrierevejledning for studerende samt skaber kontakter mellem virksomheder og studerende. Vi har medarbejdere i alle campusbyer dog størstedelen i Odense.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SDU RIO Chef Søren E. Frandsen på mobil 29 25 86 90 og e-mail sfr@sdu.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 25 2017.

Tjenestested: Odense

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her...

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested:

Odense

Ansøgningsfrist:

08/06/2017

Søg stilling online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software