Share this page:

Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU

 • 06 Jun 2017
 • Aalborg Universitet

Vi søger en energisk og bredtfavnende kollega som centeradministrator til at varetage strategiske og administrative opgaver i grundforskningscenteret, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. CNAP er et Centre-of-Excellence forskningscenter bevilget af Danmarks Grundforskningsfond i 2015. Den nye fuldtidsstilling som centeradministrator er ledig til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest herefter. 

CNAP studerer basale karakteristika ved smertesystemet hos mennesker og har en international profil med ca. 25-30 ph.d.-studerende, post-doc's og affilierede forskere. Centeradministratoren skal kunne færdes hjemmevant i dette miljø og være med til at få det hele til at hænge sammen i tæt samarbejde med centerlederen. Dette indebærer blandt andet direkte kontakt til internationale forskere, organisering af workshops, kontakt til Danmarks Grundforskningsfond, og i det hele taget en mængde ad hoc funktioner. Du vil få reference til centerlederen og kan se frem til at samarbejde med dygtige kolleger på instituttet, herunder økonomipersonale, kontorpersonale og forskere.

STILLINGSBESKRIVELSE

Dine hovedopgaver bliver at sikre administration af centerbevillinger samt bidrage strategisk til udarbejdelse af eksterne forskningsansøgninger. Arbejdsopgaverne er meget alsidige og afvekslende, og der er gode muligheder for selv at udvikle arbejdets indhold, da du vil medvirke til den fortsatte forskningsmæssige og administrative udbygning af CNAP i samarbejde med eksisterende enheder på instituttet. Opgaverne vil bl.a. omfatte flg.:

1.Du skal planlægge og koordinere centerets aktiviteter og ressourcer, herunder økonomi og personale, i samarbejde med centerlederen. Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Afrapportering til bevillingsgivere (hovedansvar for budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse ligger ved instituttets økonomiadministration)
 • Strategiske bidrag til eksterne forskningsansøgninger
 • Personaleplanlægning (HR-hovedansvar ligger ved instituttet)
 • Planlægge og afvikle arrangementer
 • Sikre internt nyhedsflow.
 • Administrere projektstatus og ressourceforbrug (fagligt og økonomisk)

2.Du skal varetage de daglige administrative opgaver, så centerets forskere i så høj grad som muligt kan fokusere på deres forskning og formidling, herunder:

 • Administrative og praktiske forhold for ansatte og gæster på CNAP
 • Sikre at krav fra bevillingsgivere implementeres

3.Du skal bidrage til at bevare og forny det gode sociale og faglige miljø i centeret. Mange opgaver løses i tæt samarbejde med instituttets og universitetets øvrige administrative stab, og du skal bidrage til løbende at forbedre de administrative ydelser.

Din profil:

Du har en relevant akademisk uddannelse og solid erfaring med administration, gerne fra universitetsverdenen f.eks. med fokus på internationalt samarbejde, og ansøgning om ekstern forskningsfinansiering. Du skal have kendskab til det danske bevillingssystem for forskningsmidler og gerne EU-projekter. Du skal have strategisk flair, have lyst til at supportere vore forskere, og trives i et dynamisk internationalt miljø. Du skal kunne overskue flere sideløbende opgaver og kunne håndtere deadlines. Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt, og vi forventer at du er god til at samarbejde.

Vi har en uformel og afslappet omgangsform i hverdagen, så du skal kunne trives i en udadvendt funktion og med en humoristisk omgangstone. Du har et godt humør, er vedholdende og energisk. Du formulerer dig flydende skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk. Vi lægger vægt på, at du bidrager konstruktivt til et velfungerende samarbejde med forskerne og dine administrative kolleger, og at dine kommunikationsevner er i top.

Du har gennemslagskraft, bevarer overblikket, tager ansvar og følger dine opgaver til dørs. Du har lyst til at give dig i kast med nye opgaver og til at være med til at udvikle jobindholdet, og du interesserer dig for din arbejdsplads og opsøger viden, så du kan arbejde med høj effektivitet og kvalitet. Du er god til at planlægge og har altid et godt overblik.

Kvalifikationer:

 • Godt overblik og en systematisk sans
 • God til at varetage og koordinere komplekse opgaver
 • Hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver og fagområder
 • Arbejder selvstændigt og er initiativrig
 • Er serviceminded, fleksibel og god til at samarbejde
 • Gode sociale kompetencer og åben for nye udfordringer
 • Gode IT-kvalifikationer
 • Kendskab til offentlige og private projektbevillinger og deres administration
 • Gode kommunikative og sproglige evner og i stand til at assistere i udarbejdelsen af ansøgninger på dansk og engelsk

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende miljø med gode muligheder for at tilegne sig nye kompetencer
 • Et meget selvstændigt job, hvor du får ansvar for egne opgaver
 • En arbejdsplads i konstant udvikling
 • At blive en del af administrationsgruppen, som består af koordinatorer og sekretærer fra flere forskellige forskningsgrupper

Der er tale om en fuldtidsstilling og stillingen fordrer en høj grad af fleksibilitet ved eksempelvis ved deadlines.

Vær opmærksom på, at der i rekrutteringsprocessen evt. vil blive anvendt et værktøj til at beskrive din personlighedsprofil.

Ved yderligere spørgsmål til stillingen kan Centerleder, Professor Thomas Graven-Nielsen (e-mail: tgn@hst.aau.dk) kontaktes.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

STILLINGSNUMMER

908521

ANSØGNINGSFRIST

06/06/2017

Link til dette stillingsopslag på AaU's web...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software