Share this page:

Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)

 • 17 Apr 2017
 • København

EU kontoret under afdelingen Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger en jurist (barselsvikar) til at yde juridisk bistand ved universitetets deltagelse i europæiske innovations- og forskningssamarbejder.

Der er tale om innovations- og forskningsprojekter under Horizon2020 og under fælleskaber, etableret af European Institute of Innovation & Technology, kaldet Knowledge and Innovation Communities (KICs). KICs er europæiske videns- og innovationsfællesskaber med deltagelse af en lang række private og offentlige partnere. Hovedformålet er at bringe erhvervsliv, forskning og uddannelse sammen og skabe den fornødne innovation til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.

Vi forestiller os, at du har

 • praktisk erfaring med og indgående viden om IPR-spørgsmål
 • erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter
 • god mundtlig og skriftlig formidlingsevne, herunder engelsk på forhandlingsniveau
 • gennemslagskraft og erfaring med at arbejde selvstændigt med komplicerede problemstillinger og til tider stramme deadlines
 • gode interkulturelle kompetencer og mod på at arbejde i et internationalt miljø

Vi ser gerne, at du har

 • erfaring med europæiske forskningssamarbejdsaftaler
 • erfaring med privat-offentligt samarbejde
 • indsigt og interesse i forvaltningsret og selskabsret

De primære opgaver

 • forhandling af innovations- og forskningssamarbejdsaftaler under Horizon2020, herunder i KIC regi
 • analysearbejde og forhandlinger vedrørende KICs, herunder vedledning om de juridiske konstruktioner (foreninger eller selskabskonstruktioner) fællesskaberne skal fungere under
 • samarbejde med universitetets fakulteter, institutter og fællesadministration vedrørende KICs
 • generel juridisk bistand i forbindelse med internationale forskningssamarbejdsaftaler

Vi tilbyder

 • et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent team
 • bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig på 37 timer. Der er tale om en fuldmægtigstilling. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg efter kvalifikationer. Du ansættes i et barselsvikariat på 9 måneder med mulighed for forlængelse og tiltræder den 15. juni 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Karl Hansen (4047 5077 / karh@adm.ku.dk) eller Cecilie Frølund Kvorning (3533 2219 / cecilie.kvorning@adm.ku.dk), EU Kontoret, Forskning & Innovation, Københavns Universitet.

Læs mere om EU kontoret på Københavns Universitet her: http://eu.ku.dk/

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16.

Ansøgningsfrist d. 17. april 2017

Ansøgningen bilagt CV samt dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk via http://jobportal.ku.dk (Tryk på linket "Send ansøgning" nederst i opslaget).

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det største universitet i Norden og - ifølge en international undersøgelse - det ottendebedste universitet i Europa.

Send ansøgning...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software