Share this page:

Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense

 • 18 Apr 2017
 • Odense

Forskerstøtten ved Det Humanistiske FakultetSDU i Odense søger en dygtig fundraiser til tiltrædelse hurtigst muligt. Som forskerstøttemedarbejder vil du hovedsageligt arbejde med at facilitere humanistiske forskeres arbejde med at søge eksterne midler. Du skal altså være god til at opsøge muligheder for ekstern finansiering til eksisterende og nye forskningsprojekter på fakultetet.

Du vil arbejde som "pre-award"-rådgiver og således primært beskæftige dig med opdyrkende og kvalitetsløftende tiltag op til indsendelse af ansøgninger. Arbejdet er udfordrende og mangesidigt, med samarbejde med forskere på højt internationalt niveau, selvstændige arbejdsopgaver og mulighed for at påvirke disse.

Vi lægger særligt vægt på at du

 • er resultatorienteret og arbejder selvstændigt og struktureret
 • er opsøgende og samarbejdende af natur
 • er serviceorienteret og fleksibel
 • er stærk i formidling af input til styrkelse af (ansøgnings)tekster
 • har erfaring med at formulere og kvalificere projektidéer og ansøgninger
 • har kendskab til kilder og kanaler for ekstern finansiering
 • har forståelse for præmisserne for videnskabeligt arbejde inden for humaniora
 • kan bidrage til kompetenceudvikling af forskere via kurser og workshops omkring fundraising
 • kan være strategisk sparringspartner for ledelse, kollegaer og forskere
 • kan understøtte processer i et internationalt miljø

Vi forventer, at du mestrer størstedelen af ovennævnte, omend ikke nødvendigvis det hele. Vi forestiller os, at du har mindst et par års erfaring og f.eks. har virket som fundraiser, faglig formidler, journalist med akademisk baggrund, projektleder eller som forsker med succes inden for ekstern finansiering.

Vi ser endvidere gerne, at du har en relevant kandidatgrad og det er afgørende, at du taler og skriver dansk og engelsk på et højt niveau.

Tjenestestedet bliver Odense, men der kan forekomme aktiviteter på Campus Slagelse, Campus Sønderborg og Campus Kolding. Hertil må nogen indenlandsk rejseaktivitet påregnes.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos sekretariatschef Mads Funding, tlf. 6550 3688 eller daglig leder, chefkonsulent Rune Nørgaard Jørgensen, tlf. 6550 2591.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her...

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested:

Odense

Ansøgningsfrist:

18/04/2017

Søg stillingen online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software