Share this page:

Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt

 • 13 Mar 2017
 • Vejle og Kolding

I Sygehus Lillebælt går vi gerne forrest, og vi har nu brug for en erfaren fundraiser, der vil være med til at bane vejen for fremtidens forskning og udvikling af patientvenlige omgivelser på vores sygehuse i Vejle, Kolding og Middelfart. 

Hver dag er omtrent 5.000 medarbejdere med til at præstere højkvalitets behandling for de patienter og pårørende, som helt berettiget stiller krav og forventer, vi gør vores bedste. Det er en vigtig og givende opgave, som vi gerne vil udvikle yderligere, og det er her, du måske kommer ind i billedet..  

Arbejdsopgaverne 

Vi har brug for en engageret og dygtig fundraiser, der kan stå for en bred vifte af kommunikative, koordinerende og administrative opgaver i forbindelse finansiering af forskningsprojekter og andre udviklingsopgaver. Du kommer blandt andet til at:  

 • Udvikle hele fundraisingsfeltet 
 • Byde ind på ansøgninger om midler til indretning af patientvenlige omgivelser.  
 • Stå for kontakt til støttegivere – både eksisterende og nye 
 • Monitorere støttemuligheder nationalt og internationalt, herunder private fonde og offentlige tilskudsmidler 
 • Bistå forskere med at udarbejde ansøgninger 
 • Samarbejde med forskere om støttemuligheder og holde overblikket over krav og tidsfrister i forbindelse med modtagne bevillinger 

Din baggrund 

Du har en relevant uddannelse med fokus på kommunikation - sandsynligvis en videregående uddannelse som cand.merc., cand.comm. eller lignende. Du   

 • Har erfaring med fundraising 
 • Er en excellent kommunikator på dansk og engelsk – analogt og digitalt.  
 • Samarbejder naturligt og med gennemslagskraft på tværs af afdelinger og faggrupper  

Stillingen forankres organisatorisk i Planlægnings- og Økonomiafdelingen med reference til økonomichefen, og du vil samtidig blive tilknyttet Sygehus Lillebælts forskningsråd, som bliver en tæt samarbejdspartner. 

Løn og ansættelsesvilkår 

Aflønning efter forhandling mellem den forhandlingsberettigede organisation og Danske Regioner. 

Du skal være indstillet på at arbejde i længere perioder i klinikken (ude i selve afdelingerne) i både Kolding og Vejle. Der kan være arbejdsopgaver og møder, som ligger senere end normal kontorarbejdstid, så dem skal du have mulighed for at deltage i.  

Ansøgningsfrist: den 13. marts 2017 

Tiltrædelse: den 1. maj 2017 

Du er velkommen til at kontakte  


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software