Share this page:

Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark

 • 12 Mar 2017
 • Vejle

Kvalitet og Forskning søger en chefkonsulent, der kan sætte sit præg på udviklingen af en sammenhængende forsknings- og videnskabsprofil for Region Syddanmark (RSD). Med base i Vejle får du det faglige ansvar for - sammen med fem dedikerede medarbejdere - at sikre driften af forskningspuljer, videnskabsetiske komitéer og forskningssamarbejde.  

Om stillingen 

Du bliver faglig leder af de arbejdsområder, der handler om drift og udvikling af den forskerstøtte, der gives fra afdelingen for kvalitet og forskning. Det drejer sig bl.a. om følgende opgaver: 

 • Sekretariat for Det regionale strategiske forskningsråd (DRSF) og de bedømmelsesudvalg og arbejdsgrupper, der nedsættes af DRSF.  
 • I 2017 skal der udarbejdes forslag til ny forskningsstrategi for RSD, der skal politisk behandles i 2018.  
 • I 2017 skal der udarbejdes forslag til en forskningsinfrastruktur i RSD. 
 • Samarbejde med Syddansk Universitet bl.a. i Sekretariat for ledelsesforum for medicinsk sundhedsforskning – nationalt og i RSD. 
 • Administration af de regionale forskningspuljer
  • (indhente ansøgninger, forelægge ansøgninger for bedømmelsesudvalg, forelægge forslag til tildeling af midler for DRSF, regionale udvalg og Regionsrådet). 
 • Rådgive forskere om muligheder og betingelser for at modtage forskellige forskningsbevillinger. 
 • Sekretariatsbetjening for de regionale videnskabsetiske komitéer 

Du bliver en del af afdelingens lederforum bestående af afdelingschefen og to andre chefkonsulenter. 

Kvalifikationer og kompetencer 

Da der er tale om en stilling med såvel stor driftsmæssig tyngde (bl.a. administration af forskningspuljer på ca. 50 mio. kr. årligt) som strategisk overblik (udformning af forskningsstrategi) er det centralt, at: 

 • Du har indsigt i administration af sundhedsforskning og samarbejde med forskningsinstitutioner og andre interessenter på området. 
 • Du evner at skabe og fastholde overblik over forskningsområdet og over opgaverne i teamet. 
 • Du er god til at formulere dig klart og letforståeligt i såvel tale som skrift. 
 • Du har erfaring med budgetprocesser og økonomiske spilleregler. 
 • Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation. 

Som person er det vigtigt, at du er udadvendt og en dygtig kommunikator. Desuden lægger vi vægt på, at du:  

 • Evner at se en sag fra flere sider og kan løse uoverensstemmelser konstruktivt.
 • Trives i en hverdag, der kan være præget af rutineopgaver samtidig med, at den er foranderlig og travl og præget af mange interesser. 
 • Trives med ansvar og samtidigt evner at indgå naturligt i et tværfagligt teamsamarbejde. 
 • Har humoristisk sans og kan bidrage positivt til afdelingens gode sociale liv. 
 • Motiveres af skarpe deadlines, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten og samarbejdet.  

Er Region Syddanmark noget for dig? 

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte én af Danmarks største arbejdspladser. 

Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Med borgeren i centrum er vi med til at skabe et rummeligt og solidt samfund. Derfor er det vigtigt for regionen at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere samtidig med, at vi udvikler medarbejdernes faglighed og kompetencer.  

Region Syddanmark er en virksomhed, der stræber efter ordentlighed i det vi gør og siger, faglighed og rum til fornyelse og begejstring. Derfor forventer vi, at din indstilling vil være præget af ansvarlighed, engagement og initiativ. 

I Kvalitet og Forskning er vi mere end 30 kompetente kollegaer, der udover forskning videnskabsetik arbejder på at kvalitetsudvikle sygehuse og almen praksis samt via patientvejledning og visitation at hjælpe borgere rundt i sundhedsvæsenet.  

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os. Samtidig er det vigtigt, at vi har kollegaer, der er i balance, så både arbejdsliv og privatliv kan forenes. Som medarbejder vil du blive inddraget og have medindflydelse – både i det daglige, og når nye tiltag skal udvikles. 

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Vera Ibsen på 2159 5998 eller vera.ibsen2@rsyd.dk.  

 Ansøgning 

Der er ansøgningsfrist d. 12. marts 2017. Vi forventer at afholde første samtalerunde d. 16. marts og anden samtalerunde d. 23. marts. Mellem samtalerne vil du eventuelt blive bedt om at gennemføre en Person Profil Analyse.  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software