Share this page:

ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder

 • 16 Mar 2017
 • 12:00
 • København

Brænder du for at yde kvalificeret Pre-Award arbejde til forskere, der søger forskningsbevillinger fra offentlige og private danske fonde og især fra EU, og ønsker du at være med til at udvikle forskningsstøtten på ITU - så er du måske vores nye kollega?

Med reference til teamlederen for ITU Research Support og i samarbejde med dygtige kolleger får du til opgave at støtte ITU’s forskere med administrativ hjælp til ansøgninger til danske og EU-bevillingsgivere. Vores ansøgninger spreder sig over en bred vifte i det danske offentlige og private fondslandskab og H2020 programmerne. Vi søger både individuelle, partner- og koordinatorprojekter og er allerede godt i gang med at tiltrække bevillinger. 

Dine opgaver kommer til at bestå i: 

 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
 • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at ansøgningen i både form og indhold opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
 • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i nationale og internationale fondsansøgninger, herunder bl.a. EU’s H2020-program
 • Udarbejdelse og gennemgang af budget
 • Opsamling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
 • Formidling af finansieringsmuligheder
 • Afholdelse af kurser og formidling af relevant viden via oplæg og internettet
 • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
 • Deltagelse i faglig videreudvikling af enheden.
 • Rådgive og løse ad hoc opgaver i forbindelse med ansøgninger
 • Deltage aktivt i den interne videndeling og udvikling i og af ITU Research Support og ITU’s Funding proces.  

Dine kvalifikationer:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere
 • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
 • Særdeles gode formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • Interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
 • Interesse for og praktisk erfaring med projektansøgning også gerne internationalt, herunder ikke mindst EU
 • Evne til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst service- og samarbejdsorienteret
 • Fleksibel, herunder også i forbindelse med rejseaktivitet. 

Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation i konstant forandring. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines. 

Vi tager for givet, at it er et dagligt arbejdsredskab for dig, og at du er vant til at arbejde i Excel og de mest gængse elektroniske ansøgningsportaler. 

Hvem er vi

ITU Research Support består af 8 medarbejdere, 1 studentermedhjælper og en teamleder. Teamet har ansvar for ITU’s funding-proces fra tidlig ide til endelig indsendelse og den samlede administration af ITU forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes. 

Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollegasparring. 

ITU Research Support refererer direkte til ITU’s pro-rektor. 

IT-Universitetet tilbyder 

ITU tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med dygtige medarbejdere og gode kollegaer. Vi har en åben og uformel omgangstone og en afvekslende hverdag. 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt. 

ITU tilbyder gode muligheder for videreuddannelse og personlig udvikling.  

Ansættelse og aflønning 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg afhængig af dine kvalifikationer. 

Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. maj 2017. 

Yderligere information 

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte teamleder Henrik Engell-Hedager, 72185032, enge@itu.dk. 

Ansøgningsprocedure 

Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger

Ansøgningsfristen er den 16. marts 2017 kl. 12:00

Samtaler forventes afholdt i uge 12 og uge 13. IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb. 

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software