Share this page:

AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter

  • 16 Mar 2017
  • 12:00
  • København

IT Universitetet i København har fra 1. januar 2017 været organiseret med tre nye institutter. For at sikre en solid administrativ støtte til de tre institutledere, søger vi en AC-fuldmægtig til håndtering, organisering og opbygning af de administrative processer for institutterne. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse i 2 år med mulighed for forlængelse. 

Med reference til teamlederen for ITU Research Support og i samarbejde med dygtige kolleger får du til opgave at støtte ITU’s institutledere med udvikling af administrative processer og administrativ support, herunder bistå med generel projektudvikling og –koordination.

Dette indebærer blandt andet følgende opgaver: 

  • Fungere som kontaktperson samt kommunikere og koordinere internt mellem ledelsen, VIP, og TAP. 
  • Koordinere ansættelser af videnskabeligt personale, studentermedhjælpere mm., samt håndtering af gæster
  • Koordinering og støtte til allokering af undervisningsressourcer.
  • Bidrage til ansøgninger om eksterne forskningsmidler.
  • Support til godtgørelsesansøgninger, honorarudbetaling, udarbejdelse af evalueringer, mm. 
  • Koordinering af kontorpladser, konferencepraktikaliteter, booking af lokaler og annoncering af diverse begivenheder.
  • Udarbejde agenda til og deltagelse i institutternes møder. 

Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation i konstant forandring. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines. 

Vi tager for givet, at it er et dagligt arbejdsredskab for dig, og at du er vant til at arbejde i Excel og de mest gængse elektroniske ansøgningsportaler. 

Hvem er vi 

ITU Research Support består af 8 medarbejdere, 1 studentermedhjælper og en teamleder. Teamet har ansvar for ITU’s funding-proces fra tidlig ide til endelig indsendelse og den samlede administration af ITU forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes. 

Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollegasparring. 

ITU Research Support refererer direkte til ITU’s pro-rektor.  

IT-Universitetet tilbyder 

ITU tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med dygtige medarbejdere og gode kollegaer. Vi har en åben og uformel omgangstone og en afvekslende hverdag. 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt. 

ITU tilbyder gode muligheder for videreuddannelse og personlig udvikling.  

Ansættelse og aflønning 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. maj 2017 og ansættes som en tidsbegrænset projektansættelse på to år. 

Yderligere information 

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte teamleder Henrik Engell-Hedager, 72185032, enge@itu.dk

Ansøgningsprocedure 

Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger. 

Ansøgningsfristen er den 16. marts 2017 kl. 12:00

Samtaler forventes afholdt i uge 12 og uge 13. IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb. 

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software