Share this page:

AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver

  • 09 Mar 2017
  • VIA University College, Horsens

VIA University College sætter med en ambitiøs strategi fokus på øget ekstern finansiering og samarbejde på tværs af projektkontorer i hele VIA. Til VIA Erhvervs projektkontor søges en ansvarsbevidst og selvstændig AC-medarbejder til fundraising og udvikling af projektkontorets supportfunktioner i tæt samarbejde med VIA Erhvervs centre for forskning og udvikling.

VIA University College består af fire hovedområder, hvor VIA Erhverv dækker over uddannelser inden for business, engineering og byggeri samt design, film og animation. Som medarbejder i projektkontoret vil du med arbejdsplads i Horsens komme til at arbejde for alle VIA Erhvervs øvrige afdelinger i hhv. Aarhus, Holstebro, Herning, Horsens og Viborg.

Dine opgaver

Dine arbejdsopgaver vil være afvekslende og omfatter
• at være tovholder på ansøgninger, herunder være ansvarlig for dele af den skrevne ansøgning samt kvalitetssikre den samlede ansøgning og være garant for overholdelse af deadlines
• at varetage konsulentopgaver inden for afdelingens øvrige områder vedrørende forsknings- og innovationsstøtte
• at monitorere udvalgte, relevante nationale og internationale puljer, herunder også afholdelse af informationsmøder og arrangementer om disse internt i VIA
• at deltage i VIAs netværk for fundraisere
• ad hoc sagsbehandling og analyseopgaver i forbindelse med projektansøgninger

Dine kompetencer

Vi søger en selvstændig og engageret kollega, som
• har erfaring med fundraising, projektstøtte eller lignende
• gerne har uddannelse på ph.d.-niveau, dog minimum på master- eller kandidatniveau
• en flydende pen på dansk og engelsk
• trives i et job med mange samarbejdspartnere
• har evnen til at prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag med faste og ad hoc-opgaver samt mange deadlines.

Om os
Projektkontoret er en del af afdelingen Eksterne Relationer, som består af 25 medarbejdere, hvis arbejdsområder spænder vidt. Bl.a. understøtter vi forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter i VIA Erhverv, sikrer kvalificeret samarbejde med erhvervslivet og støtter udviklingen af den internationale profil og internationalt samarbejde. Vi er en afdeling der er kendetegnet ved et åbent, uformelt og kollegialt miljø med brede kontaktflader både internt og eksternt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Ansættelsessted vil være Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens med arbejdsdage på andre VIA adresser.

Stillingen er en fultidsstilling på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 1. maj 2017 eller efter aftale.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fundraiser Nick Brandt, 8755 4020 eller chef for Eksterne Relationer Jonna Pedersen, 8755 4013. Stillingen skal ansøges via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest d. 9. marts 2017.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Link til opslaget: http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=12956&VacatureID=890316


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software