Share this page:

Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk

 • 20 Mar 2017
 • Oslo, Norway

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver med interesse for forskning og nordisk samarbeid?

NordForsk initierer og administrerer internasjonale forskningsprogrammer. I tilknytning til dette har NordForsk et team av dyktige kommunikasjonsmedarbeidere som driver en betydelig kommunikasjonsvirksomhet. Vi søker en rådgiver til å inngå i dette teamet. NordForsk kommuniserer på alle skandinaviske språk i tillegg til engelsk. Til den utlyste stillingen søker vi en kommunikasjonsrådgiver med svært god framstillingsevne på enten dansk eller svensk.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Delta i kommunikasjonsarbeidet knyttet til NordForsks programmer og satsinger
 • Bidra til å utvikle kommunikasjonstiltak i ulike kanaler, både elektronisk og på papir
 • tilrettelegging av møter og konferanser knyttet til NordForsks virksomhet
 • generell kommunikasjonsrådgivning

Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor NordForsks ansvarsområde.

Ønsket profil:

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra kommunikasjonsarbeid og formidling, fortrinnsvis knyttet til forskningskommunikasjon eller -politikk
 • svært god framstillingsevne på enten dansk eller svensk og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til å arbeide innenfor et bredt spekter av fagområder
 • evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø
 • gode samarbeidsevner og god rolle- og prosessforståelse
 • gode IKT-ferdigheter og evne til å raskt kunne sette deg inn i nye systemer
 • stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet

Den ideelle søker er selvgående, løsningsorientert, fleksibel og trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og variert stilling i skjæringsfeltet kommunikasjon, politikk, forskningspolitikk og forskning
 • et godt internasjonalt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger fra samtlige nordiske land
 • lønn etter avtale, gode velferdstilbud og medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktflate mot ledende forsknings- og kompetansemiljøer i Norden og Europa

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Eivind Hovden, tlf. +47 977 58 986, teamleder kommunikasjon Eivind Sætre tlf +47 480 62 833 eller seniorrådgiver administrasjon Haukur Stefansson +47 930 55 131.

Søk stillingen...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software