Share this page:

Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk

 • 27 Feb 2017
 • Oslo, Norway

Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid?

NordForsk initierer og administrerer internasjonale forskningsprogrammer. For å sikre godt nordisk forskningssamarbeid, er det viktig for oss med dyktige saksbehandlere som evner å ivareta NordForsks koordinerende rolle og bidra til god og profesjonell drift av organisasjonen.

Som seniorrådgiver innen forskningsfinansiering, koordinerer du noen av Nordens viktigste forskningsprogrammer og får jobbe med ekspertgrupper hvor noen av de tyngste profilene i Norden og Europa inngår.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging for godt strategisk samarbeid med
  • institusjoner som finansierer forskning og forskningsinfrastruktur i de nordiske landene
  • Nordisk ministerråd
  • Forskningsmiljøene
 • gjennomføring av søknads­behandling og prosjekt­oppfølging
 • tilrettelegging av møteplasser og forskningsformidling
 • forberedelse av saker til, og oppfølging av vedtak i, NordForsks styre, programkomiteer og andre beslutningsorganer.
 • generell rådgivning og saksbehandling

Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor NordForsks ansvarsområde.

Du er en initiativrik person med høyere utdanning (minimum master eller tilsvarende) og minst fem års relevant arbeidserfaring.

Du må også ha

 • erfaring fortrinnsvis fra forskningsfinansierende institusjoner, men erfaring fra myndigheter, offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, stiftelser eller organisasjoner kan også være relevant.
 • god kjennskap til forskning, forskningsadministrasjon og forskningspolitiske spørsmål
 • evne til å arbeide innenfor brede og flerfaglige forskningsfelt, også utenfor ditt eget fagfelt
 • evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø
 • evne til å se NordForsks virksomhet i en forskningspolitisk sammenheng
 • gode samarbeidsevner og god rolle- og prosessforståelse
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på engelsk, og kunne lese og forstå minst ett skandinavisk språk.
 • gode IKT-ferdigheter og raskt kunne sette deg inn i nye systemer

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og selvstendig stilling i skjæringsfeltet politikk, forskningspolitikk og forskning
 • en stilling i et kompetent og godt fagmiljø
 • hyggelige kolleger, et godt internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Noe reising må påregnes.

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Eivind Hovden, tlf. +47 9775 8986 eller seniorrådgiver administrasjon, Haukur Stefansson, +47 9305 5131

Søknadsfrist: 27. februar 2017.

Søk stillingen...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software