Share this page:

Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats

  • 13 Feb 2017
  • Aalborg

Fundraising er et indsatsområde for University College Nordjylland (UCN). Indsatsen omfatter hele organisationen, og favner uddannelsesområderne business, pædagogik, sundhed, teknologi og eftervidereuddannelsesafdelingen, Act2Learn. Fremover skal hele UCN således arbejde målrettet med at hjemtage eksterne midler fra såvel regionale, nationale og internationale puljer og fonde - til såvel mindre, som større strategiske forsknings- og udviklingsprojekter. Fundraising drives og understøttes af Forsknings- og Udviklingsafdelingen på UCN, som nu søger en fuldtidsfundraiser, som kan drive, koordinere, medskabe og implementere den nye fundraisingindsats. Den samlede indsats vil i øvrigt involvere fire fundraisere med ansættelse flere steder i organisationen.

Stillingsbeskrivelse

Fundraisingindsatsen på UCN vil spænde bredt, lige fra understøttelse af en fundraisingkultur, gennemførelse af eksemplariske ansøgningsprocesser med organisatorisk læring for øje, til videreudvikling af strategiske partnerskaber og netværk. Stillingen indeholder derfor konkrete fundraisingopgaver, udbudsansøgninger, processtyring af ansøgninger samt facilitering af projektudvikling på tværs af flere organisationer, samt koordinering med eksterne samarbejdspartnere. Stillingen vil således favne såvel internt organisatorisk kulturarbejde, administration samt procesunderstøttende aktiviteter. Desuden skal du være UCN’s ansigt udadtil ift. at etablere kontakter, netværk og partnerskaber med relevante eksterne aktører. Endelig indeholder stillingen den overordnede opgaveledelse og ansvar for fundrasingindsatsens samlede opgaveportefølje.

Forventninger til dig

Du har en akademisk uddannelse på kandidat eller ph.d niveau. Vi forventer, at du ser arbejdet med at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne på Nordjyllands professionshøjskole som interessant og væsentligt. Du har solid erfaring i at arbejde med fundraising på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Du har et godt organisatorisk blik, og kan begå dig i en kompleks organisation. Vi har en klar forventning om, at du selvstændigt kan drive processer, og at du kan motivere og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer for medarbejdere, der har forskellige baggrunde og fokus. Du skal kende til alle dele af en fundraisingsproces inklusiv facilitering af idéudvikling, konsortiedannelse og ansøgningsformulering samt kvalitetssikring af såvel budget, som ansøgningsmateriale. Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, på såvel dansk som engelsk.

Vi forventer, at du er frisk på at tage styring på indsatsen i tæt sparring med Forsknings- og udviklingsdirektøren. Det skal du ved blandt andet at sætte og forfølge, ambitiøse mål for succes, og ved at angive retning for, hvordan organisationen skal løse opgaven med at øge ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med porteføljeledelse, men du skal have mod på at udvise handlekraft og bedrive opgaveledelse for hele indsatsen. Da fundraising opererer i et chancebetonet set-up, hvor bevillinger og afslag er en naturlig del af hverdagen, er det en forventning, at du har et positivt syn på fremtiden.

Hvad kan vi tilbyde

Forsknings- og Udviklingsafdelingen er en central stabsfunktion på UCN, som understøtter forsknings- og udviklingsarbejdet i såvel vores fire forskningsprogrammer, som på vores uddannelsesområder og eftervidereuddannelsesområde.

Derudover kan du læse mere om UCN Strategi 2020 og UCN’s mission, vision og handlemønstre på www.ucn.dk.

I afdelingen er der ansat fire konsulenter, en sekretær og fire programledere, som hver er tilknyttet et forskningsprogram. Derudover er UCNs docenter også tilknyttet afdelingen. Afdelingen er ledet af Direktør for Forskning og Udvikling, David Mayntz.

Ud over fundraising arbejder afdelingen med alle facetter af understøttelse af forskning og udvikling på UCN; herunder understøttelse af forskning, kompetenceudvikling, innovationsprojekter, kvalitetssikring samt strategi- og politikudvikling.

I afdelingen er der en bred vifte af kompetencer, fagligheder og personligheder, men vi har en glad og imødekommende tilgang til hinanden, og forsøger at bakke hinanden op, og løser spidsbelastninger i fællesskab.

Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes besat pr. 1. april 2017. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent. Derudover vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Er du interesseret?

Søg stillingen online her...

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør for Forskning og Udvikling, David Mayntz, på mail dvm@ucn.dk eller telefon 72690327.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 16. februar 2017 og den 24. februar 2017.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.

Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og

videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software