Share this page:

2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme

  • 06 Feb 2017
  • København

Har du erfaring med forskningsverdenen og er du interesseret i at understøtte biomedicinsk eliteforskning i Danmark? Så er du måske en af de to nye medarbejdere, vi søger.

Vi søger to forskningskoordinatorer til at understøtte vores forskningsledere i deres arbejde, herunder administrativ projektledelse af større forskningsprojekter. Stillingerne er 3-årige projektstillinger. BRIC er et biomedicinsk eliteforskningscenter ved Københavns Universitet, lokaliseret i Københavns Biocenter. Du vil indgå i administrationen på BRIC, hvor du sammen med et specialiseret team vil løse opgaver i forbindelse med BRICs forskning, forskeruddannelse og kommunikation. Vi søger to medarbejdere med uddannelse på PhD-niveau indenfor biologi, biokemi, biomedicin eller lignende. Til den ene stilling er egen solid forskningserfaring indenfor epigenetik og/eller molekylær kræftbiologi ønskværdig.

Om jobbet
Projektledelse: Som en del af stillingen skal du fungere som administrativ projektleder for et eller to større forskningsprojekter. Projektsammensætningen vil afhænge af ansøgernes kompetencer og erfaring. Generelt vil din rolle vil være at koordinere og administrativt understøtte fremdrift af projekterne sammen med forskningslederen, samt at være i dialog med bevillingsgiver og projektpartnerne. Du vil varetage mødeafholdelse, referater og afrapporteringer, planlægge og afholde projektaktiviteter, samt understøtte kommunikationen af projekternes resultater.

Projekterne som skal understøttes er:

NextGenBio som er et stort forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden og ledet af gruppeleder ved BRIC, lektor Kim B. Jensen. Projektets formål er at udvikle en ny metode som udnytter dyrkning af mini-tarme i kultur til at identificere mikroorganismer, som giver helbredsmæssige fordele (http://innovationsfonden.dk/da/case/fremtidens-tarmflora-faar-en-hjaelpende-haand).

SynTrain som er et europæisk forskeruddannelsesnetværk under H2020 (ITN-ETN) og ledet af gruppeleder ved BRIC, lektor Claus S. Sørensen. Projektets formål er at uddanne fremtidens forskere til at arbejde tværfagligt og innovativt med det mål at lave nye, effektive kræftbehandlinger. (http://syntrain.ku.dk)

Kommende translationelt kræftforskningsprogram, som ledes af direktør og gruppeleder ved BRIC, professor Kristian Helin. Henover de næste 3 år skal der skabes et koordineret translationelt forskningsprogram indenfor et specifikt kræftområde. Programmets formål at opnå bedre kræftbehandling på både kort og lang sigt og er baseret på eksisterende samarbejder mellem grundforskere ved BRIC og kliniske forskere på Rigshospitalet.

Anden forskningsstøtte: Alt efter projektsammensætningen, vil den anden del af de to stillinger bestå i bred varetagelse af forskningsstøtte og forskningsadministration på BRIC. Herunder at yde faglig og administrativ support til vores forskningsledere når de søger eksterne forsknings­midler bl.a. fra EU, varetagelse af publikationsregistrering, initiativer indenfor open access og open data, samt understøttelse af faglige arrangementer. I den ene stilling vil cirka halvdelen af opgaverne være at yde hjælp til centerets direktør i forbindelse med hans forskningsgruppe, herunder at skrive forskningsansøgninger, rapporter mv. Til denne stilling er det, udover et ønske om egen erfaring med forskning i epigenetik og/eller molekylær kræftbiologi, nødvendigt med excellente skriveevner.

Begge koordinatorer bliver en del af BRICs administration, som består af ca. 20 personer. Du vil indgå i et specialiseret team med centerets øvrige forskningskoordinatorer, vores PhD-koordinator og kommunikationsmedarbejder, som i fælleskab løser administrative opgaver relateret til BRICs forskning, forskeruddannelse og kommunikation.

Kvalifikationer og kompetencer
Vi søger to medarbejdere med en relevant akademisk uddannelse på PhD-niveau og eventuelt videre erfaring fra et akademisk eller industrielt forskningsmiljø som forsker eller koordinator. Derudover besidder du:

  • gode kommunikationsevner
  • er analytisk og kan strukturere tekster såvel som processer
  • er udadvendt med lyst til at være tovholder og lede projekter med mange bidragsydere
  • flydende på engelsk i både skrift og tale, da det er vores daglige arbejdssprog

Endelig er det afgørende for din succes i stillingen, at du både er selvstændig og god til at motivere interessenter.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er projektansættelser af 3 års varighed med ansættelse snarest muligt. Ansættelse sker som enten fuldmægtig eller specialkonsulent på fuld tid (37 timer) efter gældende overenskomst. Indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent vil afhænge af kvalifikationer, med mulighed for forhandling af tillæg. Evt. med mulighed for nedsat tid.

Hvis du vil vide mere om stillingernes indhold, er du velkommen til at kontakte teamleder for forskningsstøtte og kommunikation Katrine Sonne‐Hansen (katrine.sonne@bric.ku.dk, tlf. 21329040).

Ansøgning samt CV og dokumentation for relevant uddannelse indsendes via Jobportalen (tryk på linket ”Søg stillingen” nederst i opslaget).

Ansøgningsfristen er 6. februar 2017.
Samtaler forventes afholdt i uge 6, 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software