Share this page:

Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling

  • 01 Feb 2017
  • København
Har du erfaring med forskningsverdenen og er du interesseret i at understøtte biomedicinsk eliteforskning i Danmark? Så er du måske den nye medarbejder, vi søger.


Vi søger en administrativ projektleder for 1 år, til at koordinere to projekter støttet af Innovationsfonden. Projekterne er samarbejder mellem grundforskere på BRIC, kliniske forskere og virksomheder. Du har en baggrund indenfor biologi, biokemi, biomedicin eller lign. på kandidat eller ph.d.‐niveau og vil være ansvarlig for at koordinere og understøtte projekternes aktiviteter sammen med forskningslederen. Du vil samtidigt indgå i administrationen på BRIC, hvor du sammen med tre andre forskningskoordinatorer vil understøtte vores forskere i deres arbejde.

Om stillingen

BRIC er et biomedicinsk eliteforskningscenter ved Københavns Universitet. I den ene halvdel af stillingen skal du fungere som administrativ projektleder for de to projekter støttet af Innovationsfonden. Projekternes formål er på forskellig vis, at finde frem til nye mulige kræftbehandlinger. Din rolle vil være at koordinere og sørge for fremdrift i projekterne sammen med forskningslederen, samt være i dialog med Innovationsfonden og partnerne om projektets fremskridt. Du vil varetage mødeafholdelse, referater og afrapporteringer, samt understøtte kommunikationen af projekternes resultater.

Den anden halvdel af stillingen består i bred varetagelse af forskningsadministration på BRIC. Herunder at yde faglig og administrativ support til vores forskningsledere når de søger eksterne forskningsmidler, understøttelse af faglige arrangementer, samt eventuel koordinering af yderligere eksterne forskningsprojekter.

Du bliver en del af BRICs administration, som består af ca. 20 personer. Du vil indgå i et team med centerets 3 øvrige forskningskoordinatorer, vores PhD-koordinator og vores kommunikationsmedarbejder, som i fælleskab løser administrative opgaver relateret til BRICs forskning, forskeruddannelse og  kommunikation. Din rolle i teamet vil have fokus på koordinerende aktiviteter i forbindelse med forskningsansøgninger og faglige arrangementer, men opgavefordelingen kan variere alt efter behov og kompetencer.

Kvalifikationer og kompetencer

Vi søger en medarbejder med en relevant akademisk uddannelse på kandidat eller ph.d.‐niveau og erfaring fra et akademisk forskningsmiljø. Derudover besidder du følgende kompetencer:

  • gode kommunikationsevner
  • analytisk og kan strukturere tekster såvel som processer
  • udadvendt med lyst til at være tovholder og lede projekter med flere bidragsydere
  • flydende på både dansk og engelsk i skrift og tale

Endelig er det afgørende for din succes i stillingen, at du både er selvmotiverende og god til at motivere interessenter.

Løn og ansættelsesvilkår 
 

Send ansøgning samt CV og dokumentation for relevant uddannelse via Jobportalen (tryk på linket ”Søg stillingen” nederst i opslaget).

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen kontakte teamleder for forskningsstøtte og kommunikation Katrine Sonne‐Hansen, katrine.sonne@bric.ku.dk, tlf. 21329040. Du kan læse mere om BRIC på vores hjemmeside www.bric.ku.dk.

Stillingen er en projektansættelse af 1-års varighed med ansættelse snarest muligt. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som fuldmægtig med mulighed for forhandling af tillæg. Evt. med mulighed for nedsat tid.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software