Share this page:

AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter

 • 13 Jan 2017
 • Aarhus

Forskningsstøtteenheden hjælper forskere på Aarhus Universitet med at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter, som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Vi servicerer også forskerne på Aarhus Universitetshospital.

Vores nye AC-fuldmægtig vil fortrinsvis betjene fagområderne ARTS og BSS og vil blive en del af vores ARTS/BSS-team, der omfatter yderligere tre medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
 • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at ansøgningen i både form og indhold opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
 • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i nationale og internationale fondsansøgninger, herunder bl.a. EU’s Horizon 2020-program
 • Udarbejdelse og gennemgang af budget
 • Opsamling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
 • Formidling af finansieringsmuligheder
 • Afvikling af kurser og formidling af relevant viden via oplæg og internettet
 • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
 • Deltagelse i faglig videreudvikling af enheden.

I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede:

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere inden forhumanistisk og samfundsvidenskabelig forskning – og også gerne andre fagområder
 • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
 • Særdeles gode formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • Interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
 • Interesse for og praktisk erfaring med projektansøgning også gerne internationalt, herunder ikke mindst EU
 • Evne til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst service- og samarbejdsorienteret
 • Fleksibilitet, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.

Vi tilbyder:

 • Et udfordrende og selvstændigt job
 • En bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • En uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt 27 medarbejdere
 • En fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår:

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge. Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitet. Det primære tjenestested er hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus.

Yderligere oplysninger:

Se mere på dette link...

Yderligere oplysninger fås hos leder af Forskningsstøtteenheden Pernille von Lillienskjold, 25563554 eller pvl@au.dk.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 3 og/eller 4.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 13.01.2017

Søg stillingen online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software