Share this page:

Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab

 • 28 Jan 2017
 • Aarhus

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet søger en akademisk medarbejder til en fuldtidsstilling som fundraiser snarest muligt eller efter aftale. Instituttet er fysisk placeret i Foulum nær Viborg. Stillingen er nyoprettet og tidsbegrænset til 3 år, med mulighed for forlængelse.

Vi søger en struktureret og strategisk tænkende medarbejder, der succesfuldt skal videreudvikle og styrke hjemtagelsen af eksterne forskningsmidler indenfor instituttets kerneområder: grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd. Yderligere information om instituttets aktiviteter og faglighed kan findes på instituttets hjemmeside (http://anis.au.dk/).

Du vil indgå i et tæt samarbejde med instituttets ledelse og forskere, og du bliver en vigtig deltager i vores strategiske aktiviteter for at skaffe finansiering til at videreudvikle forskning og innovation indenfor husdyrvidenskab. Dit arbejde skal bidrage til at øge vores succesrate, og vi forventer derfor, at du er i stand til at se og udnytte muligheder gennem de forskellige støtteprogrammer, som vores forskning er afhængig af.

Dine primære arbejdsopgaver bliver

 • Løbende at sikre overblik over ansøgningsmuligheder samt formidling heraf til instituttets forskere og ledelse.
 • Sammen med ledelsen at matche de relevante forskere med de aktuelle ansøgningsmuligheder og koordinere større ansøgninger på tværs af instituttet.
 • Sparring til ledelse, sektionerne og forskerne om deres ansøgningsstrategi og målretning af ansøgninger, herunder midler i Innovationsfonden, Horizon2020 og excellence-programmerne.
 • Proaktivt at arbejde med at etablere nye samarbejdsflader med private og offentlige fonde, bevillingsgivere og virksomheder i samarbejde med ledelse, ANIS’ Forsknings- og Erhvervsudvalg samt forskere.
 • At være opsøgende i forhold til dannelse af netværk og konsortier i forbindelse med større ansøgninger.
 • At opbygge strukturer, hvori forskerne på instituttet giver faglige sparring på ansøgninger, og hvori succesfulde ansøgeres erfaringer udnyttes til sikring af høje succesrater på ansøgninger.
 • At indgå i et fagligt netværk med videnskabelige koordinatorer på fakultetets øvrige institutter og styrke relationen til fundraisere i AU’s Forskningsstøtteenhed.
 • At bistå med at løfte faglige opgaver i sekretariatet: Fx skrive og redigere faglige og populærvidenskabelige forskningsartikler, bidrage med fagligt indhold til workshops, temadage mm.

Kvalifikationer

 • Du skal som udgangspunkt have en uddannelsesmæssig baggrund på ph.d.-niveau inden for husdyr-eller veterinærvidenskab eller andet beslægtet fagområde som fx ingeniør eller biologi.
 • Du har betydelig ekspertise i både teori og praksis fra et relevant område indenfor naturvidenskab, og har særlig fokus på anvendt forskning og udvikling.
 • Du har erfaring med tilvejebringelse af forskningsmidler, herunder udarbejdelse af ansøgninger.
 • Du er en dygtig ’netværker’ med et betydeligt netværk af akademiske og professionelle kontaktpersoner indenfor dit ekspertiseområde og gerne brancheorganisationer, virksomheder og private fonde.
 • Du trives i et multidisciplinært miljø, hvor et projekts succes afhænger af samarbejde med eksperter fra mange områder.
 • Du taler flydende engelsk og dansk.
 • Erfaring med forskning og udvikling, særligt indenfor husdyrvidenskab, vil være et stort plus

Arbejdssted og ansættelsesområde

Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Du bliver en del af instituttets sekretariat og refererer direkte til sekretariatslederen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, +45 2963 0094.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 28.01.2017

Søg stilling online her...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software