Share this page:

EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles

  • 03 Jan 2017
  • Copenhagen EU Office, Bruxelles, Belgien

Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden, de 29 kommuner i hovedstadsregionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. Vi varetager medlemmernes forsknings- og innovationsinteresser over for EU-institutionerne og bidrager til, at medlemskredsen får størst muligt udbytte af EU. Vi søger en barselsvikar for en af kontorets EU-konsulenter i Bruxelles per 1. marts 2017.

Du kommer til at indgå i et dynamisk team med ni medarbejdere i Bruxelles og to i Danmark. Dine opgaver bliver primært at varetage medlemmernes interesser over for EU-systemet inden for forskningsområdet. Herudover skal du rådgive medlemmerne om mulighederne Bruxelles og være ansvarlig for nogle af vores kommunikationsopgaver.

Du har

  • en relevant videregående uddannelse
  • et godt kendskab til arbejdet med EU-systemet og gerne EU’s forskningspolitik
  • erfaring med interessevaretagelse, netværksopbygning og rådgivning
  • en kreativ tilgang til opgaverne, og du er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret
  • blik for at motivere dine samarbejdspartnere og lyst til at være en holdspiller og
  • gode kommunikationsevner på engelsk og dansk i både skrift og tale.

Vi tilbyder

Et varierende arbejde med mange muligheder for udvikling. Du kommer i kontakt med både EU-institutionerne og forsknings- og innovationsmiljøerne i Danmark. Du ansættes i et otte måneders barselsvikariat som EU-konsulent med formel ansættelse i Region Hovedstaden, hvor løn- og ansættelsesforhold fastsættes individuelt, og udlånes til foreningen bag Copenhagen EU Office i Bruxelles. Du refererer til lederen i Bruxelles, og du skal bo i Bruxelles i perioden. Der vil være nogen rejseaktivitet primært til Danmark.

Perioden løber fra 1. marts 2017 til 30. oktober 2017.

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen så kontakt direktør for Copenhagen EU Office, Birgitte Wederking, på mobil +32 472 27 91 93 eller e-mail: bw@cphoffice.eu

Du søger stillingen elektronisk her...

Ansøgningsfristen er den 3. januar 2017.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software