Share this page:

EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor

 • 09 Nov 2016
 • Bruxelles, Belgien

ERFAREN EU-KONSULENT SØGES TIL BARSELSVIKARIAT PÅ AALBORG UNIVERSITETS BRUXELLES-KONTOR

Har du erfaring med rådgivning indenfor forskning og innovation samt interessevaretagelse i EU-regi, så er dette måske en stilling for dig. Vi søger en barselsvikar på fuld tid til Aalborg Universitets Fundraising & Projektledelseskontor (F&P) med fast arbejdssted i Bruxelles. Vikariatet er ledig pr. 1. januar 2017 eller snarest derefter. Vikariatet løber i 9 måneder med mulighed for forlængelse.

STILLINGSBESKRIVELSE

F&P-kontoret er et dynamisk kontor med 18 engagerede medarbejdere fordelt på tre forskellige fysiske placeringer i Aalborg, København og Bruxelles. Kontoret rådgiver forskere på Aalborg Universitet med hjemtagning af eksterne forskningsmidler, udfører ledelsesbetjening og varetager den administrative projektledelse af større projekter primært inden for EU's rammeprogram for forskning og innovation.

Arbejdet i Bruxelles udføres i tæt dialog med Executive Advisor for EU Affairs, Charlotte Pedersen Jacobsen. Arbejdsformen er baseret på tværfagligt teamwork og en høj grad af sparring og koordinering mellem kolleger. Det er dog vigtigt, at den enkelte også evner at arbejde selvstændigt og opsøgende. Det gælder i særdeleshed i indsatsen over for EU’s institutioner, hvilket kræver en særlig grad af initiativ og udadvendthed. Vi lægger desuden vægt på et miljø, som både er åbent og uformelt og samtidig professionelt og fagligt. Vi forestiller os, at du er en positiv, engageret og åben person med stærke samarbejdsevner. Du evner desuden at tilegne dig ny viden og omsætte den til praksis i forhold til konkrete arbejdsopgaver.

Primære arbejdsopgaver i Bruxelles:

 • Du bidrager til at styrke Aalborg Universitets engagement i det europæiske forsknings- og innovationsssamarbejde via en proaktiv rolle i Bruxelles og som bindeled til EU systemet.
 • Du følger den forsknings- og innovationspolitiske dagorden i EU og leverer EU - indberetninger til centrale aktører på Aalborg universitet, herunder ledelse, forskere og administrativt personale indenfor en række identificerede områder.
 • Du bidrager til at vedligeholde og opbygge netværk med relevante forsknings-og innovationsinteressenter i og udenfor Bruxelles.
 • Du bidrager til udarbejdelse og formidling af AAUs holdninger i forbindelse med EU-høringer, position papers m.fl.
 • Du bidrager til strategisk planlægning og koordinering af ansøgninger om støtte til forskning- og innovationsprojekter
 • Du bidrager til at afholde og planlægge fremstød i Bruxelles og informationsmøder omkring støttemuligheder for forskere med interne og eksterne oplægsholdere

Kvalifikationer og egenskaber

 • Relevant kandidatuddannelse
 • Relevant erfaring f.eks. fra lignende stilling med interessevaretagelse og fundraising – gerne fra en forskningsinstitution
 • Erfaring med EU's rammeprogrammer, særligt H2020 samt indsigt i den forsknings- og innovationspolitiske dagorden i EU
 • Stærke sprogkundskaber i engelsk, da engelsk er det primære sprog i forhold til mange arbejdsopgaver, franskkundskaber vil dog også være en fordel.
 • Skarpe mundtlige og skriftlige kommunikationsevner, IT-færdigheder på solidt brugerniveau, samt erfaring med brug af sociale medier
 • Du har politisk tæft og stærke netværkskompetencer, er opsøgende, kan se muligheder og evner at etablere samarbejdsrelationer
 • Du er selvstændig, struktureret, udadvendt, resultatorienteret og serviceminded
 • Du evner at samarbejde og videndele bredt, herunder at agere i et politisk miljø
 • Du skal kunne trives med et til tider hektisk og varieret job med mange deadlines

Vi tilbyder

 • Et spændende job i et internationalt miljø
 • En arbejdsform, som er udfordrende og selvstændig
 • Et åbent, uformelt fagmiljø med bred kontaktflade både internt og eksternt
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Bemærk, at du kan forvente nogen rejseaktivitet i stillingen.

Vi tilbyder rammer, der muliggør ”det hele liv”. Det vil bl.a. sige fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner. Til gengæld er det også nødvendigt, at du er fleksibel i forhold til perioder med stor arbejdsbelastning.

Fundraising & Projektledelseskontoret er organisatorisk placeret ved AAU Innovation og Forskningsstøtte, og giver support til forskere fra alle dele af universitetet. Hovedformålet er, at yde professionel, administrativ rådgivning og sparring til forskere, som søger eksterne midler samt at understøtte AAU strategien om større hjemtag af præstigefulde eksterne midler til AAU. F&P kontoret ledes af Områdeleder Lone Varn Johannsen i samarbejde med Faglig leder af Fundraising, Lisbeth Munksgaard.

Læs mere om Fundraising og Projektledelseskontoret og om Aalborg Universitet

Aalborg Universitets kontor i Bruxelles er placeret i et kontorfælleskab med Norddanmarks EU-kontor og Central Danmarks EU-kontor i Bruxelles i nærheden af EU’s institutioner. Du vil have eget kontor og arbejde på egen hånd med assistance fra en universitetspraktikant i det daglige virke i Bruxelles. Arbejdsstedets adresse er: Avenue Tervuren 35, 1040 Bruxelles, Belgien

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til Charlotte Pedersen Jacobsen, tlf. 51 71 38 50 og Lisbeth Munksgaard, tlf. 99 40 25 04

Samtaler forventes afholdt i uge 46

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Du lokalansættes på kontoret i Bruxelles, og der vil, såfremt dine personlige skatteforhold i øvrigt tillader det, være mulighed for at søge skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A.

Grundet ansættelse udenfor Danmark sker din ansættelse og aflønning på individuelle vilkår svarende til overenskomst for overenskomst for akademikere i Staten med indplacering som AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent, dog med individuel lønfastsættelse med henvisning til ligningslovens § 33 A. Indplacering sker på baggrund af kompetencer, erfaring og anciennitet med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Såfremt indplacering sker som AC-fuldmægtig ydes rådighedstillæg i stillingen.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

STILLINGSNUMMER

866474

ANSØGNINGSFRIST

Wed Nov 09 00:00:00 CET 2016

Søg stillingen online...

Læs opslaget på AaU's web...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software