Share this page:

Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet

  • 23 Oct 2016
  • København

Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvar for de videregående uddannelser, forskning og SU-området og har et samlet budget på godt 50 mia. kr.

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører pr. 1. januar 2017 en større organisationsændring og opretter i den sammenhæng to nye styrelser - Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse får ansvar for en række opgaver, som kræver særlig faglig ekspertise indenfor forskning og uddannelse, herunder bl.a. videreudvikling og kvalitetssikring af de videregående uddannelser, forsknings- og uddannelsesstatistik og -analyse, samt EU’s forsknings- og uddannelsesprogrammer mv. Styrelsen vil have ca. 200 medarbejdere.

Som direktør vil du få ansvaret for at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for den løbende udvikling af de videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark, og du vil få medansvar for at udvikle og implementere større uddannelses- og forskningspolitiske initiativer i tæt samarbejde med resten af ministeriet og sektoren.

Du bliver en del af ministeriets koncerndirektion og vil dermed få en central rolle i den fortsatte udvikling af hele ministerområdet. Du refererer til Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef og kommer til at arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige koncernledelse.

Din profil

Vi forventer, at du:

  • Har betydelig ledelseserfaring på strategisk niveau
  • Har omfattende indsigt i forskning og videregående uddannelser
  • Har en god dømmekraft og erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
  • Er handlekraftig og løsningsorienteret
  • Har høj arbejdskapacitet og et godt overblik
  • Er god til at skabe et tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 3 (svarende til lønramme 39) på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Se uddybende jobprofil her. Spørgsmål kan stilles til departementschef Agnete Gersing på telefonnummer 7231 8005.

Søg stillingen

Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. 

Din ansøgning mv. skal være uploadet senest søndag den 23. oktober 2016.

Vi forventer at holde 1. samtalerunde i uge 44 og 2. samtalerunde i uge 45. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres en ledertest af udvalgte kandidater hos Genitor ApS, som ligeledes deltager i 2. samtalerunde.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Læs stillingsopslaget på hr-manager.net...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software