Share this page:

Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)

  • 24 Oct 2016
  • Odense

Der skal sættes massivt ind på at styrke SDU’s samfundsengagement. Samarbejdet med private og offentlige virksomheder og myndigheder skal styrkes for at løse samfundsmæssige udfordringer og skabe vækst. SDU har allerede en lang række konstruktive og værdiskabende tiltag og vil på denne solide platform endnu mere; initiativerne skal samles i en nyetableret enhed, der målrettet skal fremme værdiskabelse og erhvervsaktiviteter.

Din primære opgave kan formuleres kort: fuldfør etableringen af SDU RIO og skab værdi i alle de sammenhænge, du og dine medarbejdere agerer i. Du vil få det daglige ledelsesansvar for SDU RIO og dets ca. 50 kompetente og engagerede medarbejdere, og du får en unik mulighed for at bidrage til SDU’s fremtid. Du skal agere i et multifacetteret ansvarsområde og samtidig være skarp, når du prioriterer til eller fra. Du skal navigere i et komplekst miljø af forskning, innovation, bundlinjefokus og politisk virkelighed og samarbejde med mange forskellige stakeholders, der både har forskningsmæssige, kommercielle og samfundsmæssige interesser.

Stillingen er kompleks og indeholder aspekter af tiltrækning af investeringer, innovation, forretningsudvikling, strategi og dét at formidle forskningsresultater, kompetencer, indsigt og analytiske ressourcer til relevante virksomheder – ikke kun SDU’s egne forskningsresultater og kompetencer, men også det netværk, SDU har adgang til nationalt og globalt. Chefen skal bidrage til, at SDU fremtræder som den naturlige samarbejdspartner, når virksomheder søger viden.

Den ideelle kandidat ved, hvad SDU RIO kræver for at lykkes. Det forventes, at du har kompetencer og erfaring, der gør dig i stand til at etablere, lede og udvikle SDU RIO i brændpunktet mellem forskere, virksomheder og det omgivende samfund i øvrigt.

Det forventes, at du har solid og bred erfaring med at skabe samarbejde mellem forskning og virksomheder og har en baggrund, der gør dig i stand til at navigere og være troværdig på et universitet. Ligesom du formår at se de strategiske perspektiver og synergier i de enkelte samarbejder, evner du også at synliggøre SDU’s forskningsresultater, viden og kompetencer for både private og offentlige virksomheder, start-ups, og det samfund, SDU er en levende del af.

Som person forstår du, at din evne til at agere faciliterende, konstruktivt og kreativt på SDU’s vegne – og mellem SDU’s mange interessenter – er dine vigtigste arbejdsredskaber. Du tager initiativet, har gennemslagskraft både i forhold til forskere og virksomheder, og du er en synlig, troværdig og tillidsskabende leder, der motiveres af, at din og SDU RIO’s værdi først og fremmest viser sig ved succesrige samarbejder mellem forskere og virksomheder. Du evner at etablere og udvikle en organisation og at inspirere og motivere medarbejdere om den fælles retning. Du har særdeles stærke samarbejdsevner og formår at skabe langvarige relationer til dine samarbejdspartnere. Du er hurtig til at omstille dig i en travl hverdag og formår trods travlhed at holde kursen og bevare overblikket, så resultater og fremdrift opnås.

Læs mere om stillingen, SDU RIO og ansættelsesvilkår og -processen på Mercuri Urval's website... Stillingen kan besættes på åremålsvilkår.

Spørgsmål til stillingen kan i fortrolighed rettes til Mercuri Urval, konsulenterne Thomas Gajhede (telefon 2084 1030) og Katharina Jespersen (telefon 5151 5215) og/eller til Syddansk Universitet, dekan Henrik Bindslev (telefon 9350 7110).

Forventet tiltrædelse senest den 1. januar 2017. Arbejdsstedet er Odense.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-01889). 

Ansøgningsfristen udløber den 24. oktober, kl. 10.00.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software