Share this page:

Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik

 • 04 Oct 2016
 • DTU, Kongens Lyngby, Denmark

Forskningskontoret på DTU søger en konsulent, der har erfaring med dansk forskningspolitik og –administration. Forskningskontoret har som primær opgave at bistå DTU’s ledelse på det forskningspolitiske område samt at bistå DTU’s forskere med tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering, herunder fra EU. Opgaverne i denne stilling er rettet mod betjening af DTU’s direktion og særligt DTU’s forskningsdekan omkring forskningspolitiske sager, herunder høringssvar, indstillinger og udpegning af kandidater til forskningsråd, fonde, ekspertgrupper mv.

Forskningskontoret er en del af Afdeling for Forskning og Relationer og består på nuværende tidspunkt af en kontorchef og 13 medarbejdere, heraf 1 i Bruxelles. Du vil få erfarne kolleger, som lægger vægt på engageret faglig sparring og vidensdeling. DTU er en arbejdsplads med ambitiøse målsætninger, hvor der er plads til egne idéer, og hvor omgangstonen er åben og uhøjtidelig.

Ledelsesbetjening

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Betjening af DTU’s direktion og særligt DTU’s forskningsdekan (mødeforberedelse, indstillinger mv.)
 • Udarbejde høringssvar, indstillinger mv. til bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Forestå interne processer ifht. DTU’s institutter bl.a. i forbindelse med udpegning af kandidater til råd, nævn, ekspertgrupper mv.
 • Opgaver relateret til det forskningspolitiske og forskningsfinansielle område
 • Forberedelse og afholdelse af møder i DTU’s ledelsesmæssige årshjul
 • Ad hoc opgaver i forbindelse med diverse interne og eksterne processer

Akademiker med politisk erfaring

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, gerne fra ministerium eller styrelse
 • har erfaring med forskningsstrategi og -politik i en national kontekst
 • har kendskab til det nationale forskningspolitiske landskab, herunder danske råd og fonde
 • har en struktureret og procesorienteret arbejdstilgang, lyst til at køre processer
 • har gode kommunikationsevner på engelsk og dansk i skrift og tale
 • er serviceminded, åben og imødekommende
 • er faciliterende og videndelende

Vi tilbyder

Vi tilbyder et udfordrende, udviklende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø, med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt.

På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes som specialkonsulent. Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest 4. oktober 2016. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformular samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Claus H. Andersen på 4525 1028 / 3160 0012, e-mail chean@adm.dtu.dk eller chefkonsulent Anne Line Mikkelsen på 4525 1223 / 2179 9248, e-mail amik@adm.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.300 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Søg stillingen online...http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=902&VacatureID=855526


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software